Netwerk

Brandveiligheid in de varkenshouderij

Het netwerk wil risicofactoren voor het ontstaan van brand in varkensstallen identificeren en zoeken naar oplossingen om deze risico’s te vermijden. We willen werken aan een substantiële afname van de kans op brand en een daling van het aantal varkens dat jaarlijks door brand of de gevolgen van brand om het leven komt. Hiervoor zoeken we naar praktische en betaalbare oplossingen binnen huisvestingssystemen.

Binnen het praktijknetwerk van varkenshouders wordt samengewerkt met de brandweer, een gemeente en een verzekeringsmaatschappij. De deelnemers inventariseren gezamenlijk de risicofactoren. Tijdens een aantal bijeenkomsten zoeken de deelnemers samen met deskundigen, o.a. op het gebied van stallenbouw en ventilatietechniek, naar praktische oplossingen om de risicofactoren te vermijden. De opgedane kennis en ervaringen worden verspreid via de site Verantwoorde Veehouderij, attentiemails en in vakbladen. 

Producten

Meer informatie over producten en tools >>

Of Google op de naam van het netwerk.