Netwerk

Brandveilige veestallen

Afgelopen jaren heeft het netwerk 'Brandveiligheid in varkensstallen' veel kennis en kunde opgedaan. Dit netwerk focust met hetzelfde thema op pluimvee en rundveestallen. Er zijn overeenkomsten, maar natuurlijk ook verschillen, bijvoorbeeld in de uitvoering van de dierverblijven en de wijze van houderij.

Het doel is een handreiking naar de sector te doen op welke wijze men risico's kan reduceren dan wel brand in dierverblijven kan voorkomen. We zullen groepsgewijs verschillende onderdelen van brandveiligheid uitwerken en daarvoor is veel expertise vanuit verschillende organisaties en bedrijven aanwezig. De contacten/aanpak/tools en kennis die er vanuit de varkenssector zijn, zullen we met dit netwerk ook dankbaar inzetten.

Nieuws

Producten

Meer informatie over producten en tools >>

Of google de titel van het netwerk