Nieuws

Bouwkosten Vrijloopstal PLUS

Gepubliceerd op
22 juni 2015

Met de in gebruikname van de tweede vrijloopstal PLUS zijn ook de bouwkosten inzichtelijk en te vergelijken. Een vrijloopstal PLUS is een vrijloopstal met een composteringsbodem waarbij lucht door de bodem (met houtsnippers) wordt gezogen en door een luchtwasser wordt ontdaan van ammoniak, geur en fijn stof.

Na de eerste vrijloopstal PLUS van de familie Geenen is nu ook de tweede vrijloopstal PLUS van familie Lagendijk een feit. De bouwkosten van beide stallen zijn goed met de (KWIN)norm te vergelijken. Beide stallen staan los van andere gebouwen en huisvesten alleen melkkoeien. In beide stallen wordt gewerkt met een melkrobot en een voerrobot. Ondanks dat de vrijloopstallen veel overeen komen zijn er ook verschillen. Zo is de vrijloopstal PLUS van Geenen nog ruimer van opzet dan bij Lagendijk.

In onderstaand overzicht zijn de verschillende oppervlaktes per koe in m2 weergegeven. Ter indicatie zijn ook de oppervlaktes van een ligboxenstal weergegeven.

dierplaatsen vrijloop roosters leefruimte totale stal
Geenen 130 18,1 3,4 21,5 26
Lagendijk 250 14,6 2,7 17,3 20,5
Ligboxenstal 5,25 8 11

Goedkoop bouwen per vierkante meter

De extra oppervlakte per dier moet in een vrijloopstal PLUS gecompenseerd worden door per m2 goedkoper te bouwen. Zo is de bovenbouw van folie en kost per vierkante meter ongeveer € 80,-. Dit is inclusief windbreekgaas, klimaatcomputer en deuren. Ook de onderbouw is met ongeveer € 50 per vierkante meter goedkoop gehouden door zo weinig mogelijk beton erin te verwerken. De gecoate voergang is vanwege de voerrobot iets smaller, maar daarvoor in de plaats komt de voerkeuken. De zuigbodem bestaat uit kunststof kratjes, waardoor de lucht via buizen naar de luchtwasser wordt gezogen. Ook de luchtwasser is bij de kosten van de zuigbodem opgenomen. Bovenop de kunststof kratjes ligt een luchtdoorlatende folie met daarbovenop de houtsnippers. Ook de inrichting is compleet met LED-lampen, mestschuif en koeborstels. Onderstaand de bouwkosten in euro’s per koeplaats opgesplitst per onderdeel, exclusief de voer- en melkrobots maar wel met voerkeuken en melkrobotruimte.

grondwerk onderbouw zuigbodem bovenbouw inrichting
Geenen 65 1121 716 2120 730
Lagendijk 46 1120 572 1466 433

De totale kosten op het bedrijf van Geenen kwamen uit op € 4751,- per dierplaats. Dit lag ruim boven het KWIN gemiddelde van € 4165,-. Op het bedrijf van Lagendijk lag de kostprijs op 3638,-, terwijl het KWIN gemiddelde uitkomt op een prijs van € 3680,- bij deze omvang.

Schaalvoordelen

Het verschil in de KWIN-normen heeft te maken met het schaalvoordeel. De stal van Geenen is vergeleken met een ligboxenstal voor 140 melkkoeien en de stal van Lagendijk met een ligboxenstal voor 200 melkkoeien.

De bouwkosten van de vrijloopstal PLUS van Lagendijk met 15 m2 vrijloop per koe komen overeen met de bouwkosten van een ligboxenstal volgens de KWIN 2014-2015. De koeien in de vrijloopstal PLUS van Geenen hebben 25 procent meer oppervlakte ter beschikking. Hierdoor is deze stal iets duurder dan de KWIN-norm. Ook zijn de kosten van de luchtwasser per koeplaats bij Geenen twee keer zwaarder dan bij Lagendijk.