Nieuws

Boriumadvies maïs aangepast aan gebruikte meststoffen

Gepubliceerd op
6 februari 2012

In haar laatste vergadering heeft de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen het boriumadvies voor maïs naar beneden aangepast en vastgesteld. Borium is onder andere belangrijk voor goede kolven in de maïs. Ondanks het lagere advies blijft borium een punt van aandacht. Met de dierlijke mest (mest bevat ca. 4 gr B per ton) wordt vaak al redelijk voorzien in de behoefte. Bij lage toestanden en lagere mestgiften worden bovendien vaak boriumhoudende mengmeststoffen in de rij (bijv., Maïsmest zwavel, Maïsmest, Maïs MAP of ASS+B) gebruikt. In combinatie met een dierlijke mestgift (35-40 m3) levert dit voldoende borium om volgens de in tabel 3-19 vermelde gift te bemesten.

Nu ook NP-rijenbemesting minder wordt, heeft de commissie gekeken of het een andere manier zou kunnen. De adviestabel maakt nu duidelijker onderscheid bij verschillende mestsoorten in mengmest, vaste vorm of als bladbespuiting. Daarnaast is het advies nu ook afgestemd op de adviesbasis akkerbouw. Achtergronden voor het nieuwe advies vindt u in de notitie ‘Belang borium bemesting’.