Netwerk

Boodschap (z)onder Spanning

Hoe breng je overtuigend je boodschap over? Hoe kom je overtuigend over bij de adviseur van de bank, als het gaat om een aanvraag voor een nieuwe financiering? Of stel je wilt een nieuwe stal/loods bouwen, hoe ga je hierover in gesprek met je buren?