Netwerk

Bomen voor Buitenkippen

Dit praktijknetwerk zet zich in voor een rendabele multifunctionele pluimvee-uitloop. Hierbij staat slim combineren voorop: Door het beplanten van de uitloop met bomen, houtige gewassen of andere gewassen ontstaan er landschapselementen met meerwaarde voor de pluimveehouderij. Die meerwaarde zit in gebruik van groene energie, schoon water (uit- en afspoelingvermindering), verbetering dierenwelzijn en gezondheid en fijnstofafvang.

Allereerst worden er 3 excursies georganiseerd voor pluimveehouders om te kijken wat er allemaal kan in een uitloop. Daarna wordt via drie-vier praktijkcases de inpasbaarheid van diverse, met name houtige, gewassen in de uitloop getest. Hierover wordt met zoveel mogelijk pluimveehouders met een uitloop gecommuniceerd. Casevoorbeelden kunnen bijv. zijn: boomteelt, fruitteelt, energiegewas of landschapselementen/laanbomen. Om een onderbouwde vergelijking mogelijk te maken, worden volgens vooraf vastgesteld plan diverse aspecten aan de inrichting gemonitord. Na twee├źnhalf jaar moeten onderbouwde inspirerende en werkbare voorbeelden rijp zijn voor verdere toepassing door ondernemers en met draagvlak bij consumenten.

Nieuws

Producten