Netwerk

Boerende Koeien

Het praktijknetwerk Boerende Koeien wil inzicht krijgen hoe methaanuitstoot gereduceerd kan worden via veranderingen in de bedrijfsvoering. De deelnemers (40 melkveehouders uit Brabant) richten hun aandacht hiervoor onder andere op een optimale voerefficiëntie.

Allereerst wordt via de kringloopwijzer inzichtelijk voor alle deelnemers welke factoren op hun eigen bedrijf de meeste invloed hebben op methaanemissies. Bijvoorbeeld voerefficiƫntie, het aandeel jongvee, bemesting en/of de voederteelt. Vervolgens wordt gekeken welk effect maatregelen hebben in relatie tot economie. Zo kan ook op economische gronden een afweging gemaakt worden welke maatregelen om methaan te reduceren passend zijn voor ieders bedrijf. In het netwerk wordt samengewerkt met Wageningen UR en verschillende voerleveranciers. De kennis die wordt opgedaan in dit netwerk rondom reductie van methaan wordt verspreid via verschillende communicatiekanalen, onder andere via verantwoordeveehouderij.

Nieuws

Producten