Netwerk

Boeren bij een Natura 2000 gebied

Een groep boeren met een bedrijf nabij de Drentsche Aa gaat op zoek naar hun toekomstmogelijkheden nabij een Natura 2000 gebied.

Met behulp van het netwerk zoeken ze naar oplossingen om hun bedrijf nog duurzamer te maken. Door alle betrokken partijen (boeren, natuur en beleid) te betrekken hebben de maatregelen die in het netwerk bedacht worden een breed draagvlak en een goede kans van slagen. Tussen de verschillende partijen heerst echter ook nog een wederzijdse angst. Boeren zijn bang voor de beperkingen die natuur hun bedrijf oplegt, natuur en beleid zijn bang concreet te worden en hier later op terug te moeten komen. Hier wordt in het netwerk aandacht aan besteed. Ammoniakreductie kan onder andere worden bereikt door veranderingen in de technische bedrijfsvoering. Afhankelijk van de onderwerpen worden hier deskundigen voor ingehuurd. Te denken valt aan bemesting, voeding en mestopslag.

Nieuws

Producten

Meer informatie over producten en tools >>

Of Google de titel van het netwerk