Nieuws

“Boer is de dirigent van het organisme orkest”

Gepubliceerd op
28 november 2012

De boerderij is organisch verbonden met haar omgeving, door middel van twee kringlopen. Enerzijds de kringloop van mineralenstromen op de boerderij, anderzijds de boerderij overstijgende kringloop met de consumenten in de stad.

“Think global, act local”, benadrukt Boy Griffioen, deelnemer aan het praktijknetwerk De boerderij als SuperOrganisme. “Op deze manier kunnen alle werkende systemen, die als puzzelstukjes in elkaar haken, één grote puzzel vormen om hiermee de wereld te voeden”.

Om het systeemconcept van De Boerderij als SuperOrganisme meer tot de verbeelding te laten spreken, is meerdere malen een tekenaar van ‘JAM Visual Thinking’ uitgenodigd. In een tweetal opeenvolgende bijeenkomsten heeft hij de ruwe gedachteschets nader helpen inkleuren.

De basis van het gedachtegoed is nu opgetekend in een grote basis tekening. Vanuit dit basisgedachtegoed zijn de twee kringlopen opvallend aanwezig. De mineralenstromen op de boerderij zelf, en de mineralenstromen van consumenten uit de omgeving overstijgende kringloop.

Daarnaast worden nu nog verschillende verdiepingskaartjes ontworpen. Met deze verdiepingskaartjes (die ook visuele plaatjes bevatten), worden verschillende inhoudelijke aspecten van de basistekening nader toegelicht.

Op één van de verdiepingskaartjes wordt bijvoorbeeld de GFT stroom nader in beeld gebracht. Een kringloop startend bij het GFT van de burgers en uit de stadsparken, die eerst wordt gecomposteerd door varkens, vervolgens als ligbed wordt gebruikt voor de koeien, om tot slot weer op de akker uitgestrooid te worden.

Een ander verdiepingskaartje richt zich op energie neutraal produceren. Uitdaging is nog om een trekker te ontwikkelen die op zonne-energie loopt, of waarbij de opgewekte energie anderszins gemaakt kan worden. Bijvoorbeeld tijdens het verkazen van de melk.

Tot januari worden de laatste details aan de basistekening aangepast en de verdiepingskaartjes nader uitgetekend.

Meer informatie over de 'Boerderij als SuperOrganisme' bij netwerkbegeleider Harm Wientjes, tel. 06-20398271.