Nieuws

Bodemtemperatuur belangrijke graadmeter voor grasgroei

Gepubliceerd op
1 mei 2014

De bodemtemperatuur van grasland geeft veel informatie voor de snelheid van de grasgroei, zo ervaren deelnemers van het Praktijknetwerk ‘Dynamisch Weiden: weer of geen weer’. Toen de meeste melkkoeien eind maart naar buiten gingen, was de grasgroei hoger dan verwacht waardoor ook een aantal percelen die bestemd waren om te weiden uiteindelijk vrij gehouden konden worden om te maaien, zo was de ervaring van deelnemer Richard Korrel.

Bij zijn systeem van dagelijks omweiden was begin april al te zien dat de weideresten hoger waren dan verwacht: de koeien konden dus niet wegvreten wat er aangeboden werd. Net als voorgaande jaren gold ook nu weer de regel: ‘Zo vroeg mogelijk naar buiten, levert het beste weideresultaat’. De draagkracht is dan de belangrijkste graadmeter. Want zodra de bodemtemperatuur oploopt, groeit het gras gelijk hard. De grasgroei en bodemtemperatuur geeft Richard wekelijks door aan de Weideman.

IMG_4591.jpg

Maaipercelen lagere bodemtemperatuur

Afgelopen twee weken was opvallend dat de te maaien percelen een lagere bodemtemperatuur hadden dan de weidepercelen. Dit was ook te zien in de grasgroei van deze percelen: maaipercelen kwamen nauwelijks aan 1 cm groei per dag (bij een graslengte van 20 naar 30 cm), terwijl percelen waar twee weken geleden minder stond (door nattere bodem of ganzenschade) in verhouding een stuk dichter bij de langste percelen waren gekomen, dus meer dan 1 cm gegroeid waren. De weidepercelen zijn op 26 april  gemiddeld een halve graad warmer dan de te maaipercelen, waarschijnlijk verklaard dat de grasgroei die op de weidepercelen erg hoog is.  Tijdens de wekelijkse Farmwalk@ is goed te zien dat op de stukken die vanaf eind maart al 3x geweid zijn, lichter groen kleuren. Een kleine stikstofgift helpt dan goed om de groei er goed in te houden.

Ervaring verschillen per regio en grondsoort

De ervaring bij alle deelnemers van Dynamisch weiden leert wel dat situaties per regio en per grondsoort sterk kunnen verschillen, het zelf regelmatig meten van de bodemtemperatuur en de graslengte geeft dan ook de meeste informatie voor het eigen bedrijf. Wekelijks worden deze samen gepubliceerd in de Weideman vakmail, meld je daarvoor aan op de website van stichting weidegang.