Nieuws

Biomarkers voor weerstand melkkoeien

Gepubliceerd op
2 december 2014

Sinds 2010 worden 29 melkveebedrijven intensief gevolgd in een onderzoek naar biomarkers voor weerstand bij melkkoeien; Weerbaar Vee. De eerste voorlopige resultaten hebben biomarkers opgeleverd gerelateerd aan ziekte vlak na de droogstand en productieduur. Tot juli 2015 wordt verder onderzocht of er tools gevonden kunnen worden die veehouders helpen met het verbeteren van de weerstand.

De kerngedachte van het project Weerbaar Vee is het verbeteren van de weerstand van de melkkoe, zodat ze zo min mogelijk ziek is, geen klauwproblemen heeft, vlot drachtig wordt en een lang en productief leven heeft. De winst van dit type koe zit in veel aspecten en is er voor alle belanghebbenden: de koe, de veehouder, de melkveesector en de maatschappij.

Duurzamere koeien

Gezondheidsproblemen zijn verantwoordelijk voor hoge kosten in de melkveehouderij en een lage levensduur van de koeien. De onderliggende oorzaken zijn multifactorieel, maar een gemeenschappelijke deler is de weerstand van een koe. Een betere natuurlijke weerstand maakt koeien minder vatbaar voor het ontwikkelen van gezondheidsproblemen en verlengt daarmee mogelijk ook de productieve levensduur van een koe. In Weerbaar Vee worden biomarkers gezocht die gerelateerd zijn aan natuurlijke weerstand in koeien en een “tool” kunnen zijn om de weerstand objectief te volgen. Dit geeft boeren bovendien de mogelijkheid om de gezondheidsstatus van de koeien op hun bedrijf te verbeteren.

Optimalisatie management

Tijdens het project zijn verschillende malen melk- en bloedmonsters afgenomen en het management van de bedrijven is compleet in beeld gebracht. Tijdens de eerste twee fasen zijn potentiële biomarkers op dier- en bedrijfsniveau onderzocht. In de derde fase die nog tot juli 2015 duurt, wordt het effect van managementveranderingen op de geselecteerde biomarkers onderzocht. Een half jaar is de weerstand gemeten onder het reguliere management, daarna is, in samenwerking met een dierenarts van het project en de eigen adviseurs waar nodig, een optimalisatieslag gemaakt in het management. Tijdens deze optimalisatie wordt ook de weerstand weer gemeten. De resultaten van deze interventieproef worden volgend jaar zomer verwacht.