Nieuws

BEX 2014 wijkt verrassend af van prognose

Gepubliceerd op
1 december 2014

De BEX 2014 zorgt voor Koeien en Kansen deelnemer Jos de Kleijne voor een verrassing. Hij moet alsnog mest laten verwerken en afvoeren. Op alle fronten had de melkveehouder kleine wijzigingen, die zorgden voor meer fosfaataanvoer binnen zijn bedrijfsvoering ten aanzien van de prognose.

De stabiele bedrijfsvoering was iets minder stabiel dan verwacht. Op een aantal vlakken was er verandering op  getreden. Zo was de melkproductie met een stijging van 2,5 procent hoger dan verwacht. Ook het krachtvoergebruik op het bedrijf was toegenomen van 22 naar 24 kilogram per 100 kilogram melk. Bovendien waren de gehalten  van P in het product ook toegenomen van 4,85 naar 4,97 gram. De Kleijne had een vracht bierbostel aan laten voeren.  En de  P-halten in de kuilen waren is iets hoger dan verwacht.

Meer Fosfaat dan verwacht

Alle veranderingen n vallen slechts één kant op, namelijk meer opname van P door de veestapel. Dit resultaat leidt in deze bedrijfssituatie dat Jos de Kleijne als nog mest moet laten verwerken, ongeveer 175 kilo fosfaat  en dat er eigenlijk ook nog mest moet worden afgevoerd. Gelukkig zit deze mest nog in de put, zodat het als eindvoorraad meegenomen kan worden.

Scherp blijven op bedrijfsvoering

Ondanks dat dit bedrijf beschikt over een stabiele bedrijfsvoering, blijft het noodzakelijk om scherp te blijven. Houdt ook  kleine wijzigingen gedurende het jaar nauwlettend in de gaten en speel hier voortvarend op in.  Denk bij deze wijzigingen in de eerste plaats aan afgeleverde kilogrammen melk veranderingen in krachtvoerverbruik, verandering in P gehalte krachtvoer en P gehalte in ruwvoer en zet dit allemaal af tegen het voorgaande jaar.