Nieuws

Betere stikstofbenutting, meer rendement

Gepubliceerd op
15 juni 2015

In het praktijknetwerk Wijzer met Kringloop heeft DLV van 50 melkveebedrijven op zandgrond de resultaten uit de kringloopwijzer vergeleken met de economische resultaten over het jaar 2013. Bedrijven met een betere stikstofbenutting in de bodem scoren beter in de voerkosten en dat levert per bedrijven duizenden euro's op.

De 50 bedrijven werden aselect uit het DLV bestand gehaald. Van de bedrijven waren kringloop en financiƫle cijfers uit 2013 bekent, ze werken op zandgrond met een omvang tussen 30-75 ha. In de analyse is gekeken naar het verband tussen de voerkosten en de benutting van de mineralen bij de ruwvoerteelt (bodem). Er is met voerkosten gerekend omdat dit getal de kosten van het aangekochte ruwvoer, bijproducten en krachtvoer in beeld brengt.

Resultaat van de analyse

De bedrijven zijn in 3 intensiteitsklassen ingedeeld, < 16 ton melk/ha, 16-19 ton melk/ha  en >19 ton melk/ha. De tendens is dat bedrijven die beter scoren op bodemefficiĆ«ntie ook lagere voerkosten realiseren. Voor de extensiefste groep is dit bij een verschil in benutting van 30 procent 2,5 ct per kg melk besparing op voerkosten, en bij de intensieve bedrijven 1 ct/kg melk besparing op voerkosten.

Bron DLV: Overzicht resultaten Kringloopwijzer

Bij de bedrijven die hun stikstof op het land beter benutten, de werkelijke voerkosten dichter bij de door DLV berekende maatstaf voor de voerkosten komen. De maatstaf is een bedrijfseigen norm. Naast goed voeren doen deze bedrijven het bij de ruwvoerproductie en benutting ook goed.  

Betere benutting zorgt voor lagere voerkosten

De analyse laat zien dat een betere benutting van de mineralen bij de bodem leidt tot lagere voerkosten. Deze lagere voerkosten komen ook overeen met de berekende maatstaf voor voerkosten. Hiermee is de trend duidelijk geworden dat wanneer voeren op de norm gehaald kan worden, er ook een goede mineralen benutting is te realiseren.