Nieuws

Betere beworteling van mais voor betere P-opname

Gepubliceerd op
26 januari 2016

Kunnen we de beworteling van mais sturen met wortelstimuli en plaatsing van de N- bemesting? In onderstaand onderzoek werden verschillen in wortelgroei gevonden in respons tot ondiepe of diepe N-bemesting en volvelds- of rijenbemesting. Deze verschillen leidden tot een kleine toename van P-opname bij rijenbemesting.

Melkveehouders met een derogatie mogen niet langer een startgift van P-kunstmest in de rij geven om P-deficiƫntie in jonge maisplanten te voorkomen. Een goede wortelontwikkeling van jonge maisplanten is essentieel om de beschikbare bodem fosfaat goed te kunnen benutten. In een potproef is het effect van vier wortelstimuli (Eco-T, Humic, Ful-Humix en KHCO3) en vier verschillende plaatsingen van stikstofkunstmest op de wortelontwikkeling en bovengrondse drogestofopbrengst en P opname van 6-weken oude maisplanten onderzocht.

Onder de goede groeiomstandigheden in de kas was er geen effect van de stimuli op de boven- en ondergrondse ontwikkeling van de mais. Er werden wel verschillen in wortelgroei gevonden in respons tot ondiepe of diepe N bemesting en volvelds of rijenbemesting. Deze leidden tot een kleine toename van P-opname bij rijenbemesting.

De uitgebreide resultaten van deze proef staan beschreven in het V-focus artikel: