Netwerk

Beter biggen overleggen (voor betere gezondheid en welzijn van zeug en biggen)

Het blijkt dat biggen bij de eigen zeug beter groeien dan na overleggen. De netwerkdeelnemers willen leren hoe zij hun bedrijfsmanagement hierop kunnen aanpassen.

Met een computerprogramma wil men meer inzicht krijgen hoe er overgelegd zou moeten worden en daarnaast onderzoeken we of het programma dit beter kan dan de mens. Indien het programma beter en sneller kan bepalen hoe overgelegd moet worden, dan is dit een verbetering van de procedure en zullen er minder ziektekiemen verspreid worden, hetgeen resulteert in minder ziektes en minder gebruik van medicijnen. Daarnaast willen we bekijken hoe effectief het programma is als ‘leer tool’ en ‘bewustwordingstool’ zijn. Worden de medewerkers beter bewust van het belang en de effecten ervan en leren ze hierdoor beter over te leggen? Ook willen we onderzoeken of het gebruiken van het programma daadwerkelijk een betere gezondheid en een verlaging van het antibioticumgebruik kan bewerkstellingen.

Aanpak

Het samenwerkingsverband bestaat uit varkenshouders met vrschillende bedrijfsvormen (fokkerij, vermeerdering en gesloten bedrijf) en hun medewerkers. In het praktijknetwerk zijn een fokkerijketen, een dierenarts, een varkenshouder en een kenniscentrum vertegenwoordigd. Van de deelnemende varkensbedrijven wordt inzichtelijk gemaakt hoe er momenteel biggen worden overlegd, wat het huidige medicijngebruik is en hoe de praktische ervaringen hiermee zijn. Tijdens een aantal bijeenkomsten met de betrokken partijen worden deze ervaringen en gegevens beoordeeld en bediscussieerd. Hierna wordt per bedrijf een nieuw overlegbeleid opgesteld, met behulp van het computerprogramma. De bedrijven gaan met deze uitkomsten aan de slag en na een aantal weken worden de resultaten hiervan teruggekoppeld. Hieruit zal enerzijds blijken welke aanpassingen het programma nog behoeft en anderzijds of met behulp van dit overlegprogramma beter overgelegd is. Ook wordt duidelijk of er bij de betreffende varkenshouders en/of medewerkers een betere bewustwording heeft plaatsgevonden. Door vervolgens het verbeterde overleggen weg te zetten tegen het medicijngebruik, moet inzichtelijk worden of een beter overlegbeleid ook daadwerkelijk voor gezondere dieren en minder medicijngebruik zorgt.

Producten

Meer informatie over producten en tools >>

Of google de titel van het netwerk