Nieuws

Beschrijving rekenregels van KringloopWijzer geactualiseerd

Gepubliceerd op
9 februari 2016

Het rapport ‘Rekenregels van de KringloopWijzer’ van Wageningen UR is verschenen in maart 2014 en is begin 2016 opnieuw in een geactualiseerde versie gepubliceerd. In deze versie zijn de rekenregels voor zover het mogelijk was, voorzien van onderbouwende referenties, waarbij rekening is gehouden met de veranderingen en verbeteringen in de KringloopWijzer.

Sinds 2014, het jaar waarin het eerste rapport van de KringloopWijzer uitkwam, is dit instrument verder ontwikkeld. In het rapport ‘Rekenregels van de KringloopWijzer’ zijn alle rekenregels terug te vinden. Deze rekenregels corresponderen met KringloopWijzer versie 2015.08. De KringloopWijzer is een model waarmee agrarische ondernemers op basis van hun eigen bedrijfsgegevens een schatting kunnen maken van de benutting van de gebruikte nutriënten, vooral voor stikstof, fosfaat, en van de omvang en aard van de verliezen aan N, P en koolstof (C). Op basis van deze gegevens kunnen verbeterpunten binnen het bedrijf worden geformuleerd. Bovendien kan deze tool op den duur gebruikt worden als verantwoording naar overheden en zuivelverwerkers. Voor de overheid biedt de KringloopWijzer mogelijkheden om generieke wetgeving te vervangen door maatwerk. Voor de zuivel biedt dit instrument mogelijkheden duurzaamheid meetbaar en zichtbaar te maken voor de consument.

Veranderingen en verbeteringen in KringloopWijzer

In deze rapportversie zijn een aantal verbeteringen en aanvullingen ten opzichte van de versie uit 2014 beschreven. De KringloopWijzer heeft zich de afgelopen twee jaar doorontwikkeld. De Wijzer heeft niet langer betrekking op alleen melkvee en ruwvoergewassen, maar is nu bijvoorbeeld ook geschikt voor bedrijven met een neventak akkerbouw en/of hokdieren. De rekenregels zijn voorzien van onderbouwingen.

In dit rapport staan achtereenvolgens de volgende onderdelen beschreven en toegelicht;

  • BEX (Bedrijfsspecifieke excretie
  • BEA (Bedrijfsspecifieke emissie van ammoniak
  • BEN (Bedrijfsspecifieke emissie van nitraat en lachgas)
  • BEP (Bedrijfsspecifieke fosfaatstromen)
  • BEC ( Bedrijfsspecifieke koolstofstromen)

Toetsing KringloopWijzer

Aan een verdere toetsing van deze rekenregels in de KringloopWijzer wordt nog voortdurend onderzoek verricht.  

Publicatie

Rapport 'Rekenregels van de Kringloopwijzer'