Nieuws

Beperk ammoniakemissie en produceer meer gras

Gepubliceerd op
23 mei 2017

Er zijn grofweg vier factoren die van invloed zijn op de hoogte van de ammoniakemissie uit mest: het gehalte aan minerale stikstof in de mest, het contactoppervlakte met de lucht, de temperatuur en de luchtverplaatsing. Rekening houdend met deze factoren is het een uitdaging in de praktijk er voor te zorgen meer voer te produceren bij minder emissie.

Grotendeels is de uitstoot van ammoniak uit mest vergelijkbaar met de verdamping van water. Water in een gevulde emmer zal bij een lage temperatuur en geen luchtverplaatsing zeer traag verdampen. Wordt de emmer afgedekt dan gebeurt er niets. Maar wordt de dezelfde hoeveelheid water over een grote oppervlakte uitgegoten, bij warm weer en een stevig windje, dan is het zo verdampt.

In de praktijk is het dan ook een uitdaging de mest zodanig aan te wenden dat alle factoren zoveel mogelijk positief benut worden. Elke kilogram stikstof die niet vervluchtigd komt namelijk beschikbaar voor gewasgroei. Zo slaan we twee vliegen in een klap: meer voer en minder emissie.

Winst door emissiebeperkende maatregelen

Bij drijfmest uitrijden in de zomer is de ammoniakemissie hoger dan in het voorjaar. Het is dan zinvol extra maatregelen treffen die ammoniakemissie beperken. Zoals uitrijden bij windstil, bewolkt en regenachtig weer. Verder is belangrijk de mest netjes in de grond brengen en overlap te voorkomen. Ook het verdunnen van de mest met water zorgt voor een vermindering van bijna 1 op 1. Half mest half water halveert de emissie. Dit kan het goedkoopst met een sleepslang systeem, maar ook met de tank. Bijvoorbeeld door de laatste (dikke)mest in de put op te mengen met water. Een bijkomende voordeel is dat de put makkelijk geleegd wordt. De kosten hiervan verdient de ondernemer terug door een snellere en betere stikstof werking wat leidt tot meer grasopbrengst en of een hoger ruweiwitgehalte.
Per kuub verdund aangewende mest is ongeveer een halve kilogram stikstof extra beschikbaar. Dit geeft 15 kilogram droge stof extra grasgroei en vertegenwoordigt een waarde van 2 à 3 euro.Dit is vergelijkbaar met ongeveer de meerkosten van de watertoevoeging inclusief het uitrijden.