Nieuws

Bemestingsschema's voor Nieuw Nederlands Weiden

Gepubliceerd op
11 mei 2020

De Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen (CBGV) heeft in samenwerking met Stichting Weidegang, gestandaardiseerde bemestingsschema’s uitgewerkt voor Nieuw Nederlands Weiden. Met deze bemestingsschema’s kunnen melkveehouders nu ook goed en eenvoudig hun bemesting laten aansluiten op het graslandmanagement.

Nieuw Nederlands Weiden is een eenvoudig en goed inpasbaar beweidingsconcept met vijf ‘standaard’ voorbeelden om een melkveehouder op weg te helpen het systeem in te richten op zijn bedrijf. Voor elke  grondsoort en intensiteit is nu een graslandgebruikskalender met bemestingsschema beschikbaar.

Nieuw Nederlands Weiden is de oplossing voor melkveehouders die meer vers gras willen omzetten naar melk, maar wel met een eenvoudig en goed inpasbaar systeem. Dit systeem kent vijf standaard voorbeelden, waarbij de grootte van de huiskavel en de veebezetting (het maximale aantal koeien per hectare grasland) bepalen welk aanpak het beste past bij een bedrijfssituatie. Per standaardvoorbeeld was al een graslandgebruikskalender gemaakt.

Doorklikbare pdf

Alle graslandgebruikskalenders en bemestingsschema’s zijn inclusief een toelichting op Nieuw Nederlands Weiden gebundeld in een doorklikbare pdf. Gelijk op de eerste bladzijde kun je kiezen voor de grootte van de huiskavel en de grondsoort op je bedrijf en doorklikken naar het bemestingsschema.

Overig zand

Voor overig zand is ook een papieren brochure beschikbaar. Deze is aan te vragen bij Stichting Weidegang.

.