Nieuws

Bemesten, het kan nog beter

Gepubliceerd op
4 juni 2015

De afstelling en het gebruik van de bemesters kan nog aanzienlijk beter. Dat bleek 28 mei op de vakdag 'Mest en Water' op VIC te Zegveld. Met een juiste afstelling en één deel water op twee delen mest is een hogere opbrengst en besparing van stikstof (ammoniak) mogelijk, hoorden de netwerkleden van ‘Ammoniak op Veen’. Voor de toekomst lijken ‘duo-spray’systemen perspectiefvol.

Eén van de centrale vragen van deze vakdag was: kunnen we de mest nog effectiever aanwenden en meer efficiëntie halen uit mest? Ja, is het antwoord. De afstelling en het gebruik van de bemester kan nog aanzienlijk beter. Op dit vlak laten we in de praktijk nog wel eens wat steken vallen. Naast zorgen voor de juiste uitgangspunten, zoals donker en ‘s zomers regenachtig weer, dunne homogene mest, voldoende graslengte en een groeiend gewas, is een juist gebruik van de machines ook heel belangrijk. De stikstof die in de mest zit willen we optimaal benutten. Dit kan alleen als we in staat zijn om de verliezen, zoals ammoniak emissie, te beperken.

Zijn de omstandigheden minder ideaal, zoals bij erg zonnig weer of bij veel wind, maak de mest dan zo dun mogelijk. Kortom verdun de mest met water. Maar zorg bovenal voor een juiste afstelling van de machine.

Mest verdunnen met water effectief

Waar moet u dan aan denken? In het kader hiervan is er een lijst met '10' aandachtspunten ontwikkeld. Lees de flyer: 10 aandachtspunten bij afstellen bemester.  Naast het juist afstellen van de machine is gebruik van water zeer effectief. Dit kan op meerdere manieren, namelijk mest verdunnen in de opslag, mest verdunnen tijdens het uitrijden en mest inregenen. Het laatste wordt door enkele innovatieve boeren in Nederland onderzocht. Eerste ervaringen zijn heel positief.

De uitkomsten van proeven liggen  in zelfde lijn als de onderzoeken van afgelopen jaar die door VIC Zegveld en WUR livestock Research uitgevoerd zijn.  Bij toedienen van 2 delen mest en 1 deel water een stijging van de opbrengst met 7-12 %. Bij toedienen van 1 deel mest en 1 deel water een stijging van 20-25%. Mede door een forse verhoging van de stikstofbenutting.

Zeker onder drogere omstandigheden, vaak in de zomer, kan water extra nuttig zijn om indroging van de mestspoortjes te voorkomen en de meststoffen toch mobiliteit te geven richting het bodemleven en de plant.

Demonstratie van twee 'Duo-Spray' machines

Tijdens de vakdag waren er twee machines van het 'Duo-Spray' principe aanwezig. Primeur hierbij was systeem 'Evenboer' van veehouder Hoeve waarbij de mest aangevoerd wordt door de mesttank en het water door middel van een sleepslang. Het water uit de  sleepslang wordt gekoppeld  aan de mesttank en zo als ‘film’ over de mestgelegd. Via afstandsbediening wordt trekker met waterpomp ingeschakeld en kan water, via de sleepslang, over de toegediende mest gesproeid worden waardoor de mest vervolgens ingeregend wordt. Ook hierbij met een verhouding van ongeveer twee delen mest en één deel water.