Netwerk

Bedrijfsopvolging in de veehouderij, een nieuwe aanpak

Dit project gaat over bedrijfsopvolging door jonge veehouders rond de Loonse en Drunense duinen.

Het behoud van de diversiteit van het landschap met koeien in de wei is daarbij een belangrijk aspect. Het netwerk wil uitzoeken hoe de sociale en economische leefbaarheid met veehouderij in de streek behouden kan blijven. Studiegroepen bij de Duinboeren delen de zorg over de continuïteit van de melkveehouderij voor de toekomst. We zien steeds meer jonge potentiële bedrijfsopvolgers uiteindelijk toch niet kiezen voor het vak van melkveehouder. Daarentegen zijn er voorbeelden bekend van jongeren die dolgraag zouden starten in de melkveehouderij, maar daar vanwege het benodigde kapitaal niet toe in staat zijn. Met dit project beogen we met een nieuwe blik te kijken naar het proces van bedrijfsovername en met externe kennis van netwerkpartijen te kijken hoe bedrijfsovername eenvoudiger kan worden georganiseerd. Niet alleen zoons en dochters van melkveehouders, maar zeker ook voor buitenstaanders met belangstelling voor de melkveehouderij.

Aanpak

Het project wordt vanuit de netwerkpartijen ondersteund met kennis over bedrijfsrendement, fiscale zaken, financieringsmogelijkheden etc. Om met een grote studiegroep tot resultaten te komen wordt met name ingezet op een gedegen procesbegeleiding bij zowel de grote studiegroepbijeenkomsten, maar ook bij kleine groepen. Voor specifieke voorbeelden uit de praktijk worden ter ondersteuning van het eindresultaat specifieke deskundigen ingeschakeld.

Nieuws

Producten

Meer informatie over producten en tools >>

Of google de titel van het netwerk