Netwerk

Baby Goat Feeder

Het praktijknetwerk wil een drinkautomaat ontwikkelen om geitlammeren beperkt te kunnen voeren. Daarom bestaat het netwerk uit een breed veld van specialisten: geitenhouders, installatiebedrijf Meijga BV, Nutrifeed BV, dierenartspraktijk Aadal, Agrifirm, een stagiaire van HAS Den Bosch en Exlan.

Gezamenlijk willen we bekijken of het mogelijk is door de overgang van kunstmelk naar vast voer geleidelijker te laten verlopen. Dit komt zowel het welzijn als ook de diergezondheid en daarmee het technische resultaat ten goede. Speenstress is hiermee te voorkomen. Tevens levert het automatisch beperkt voeren een besparing op ten opzichte van het handmatig verstrekken van de kunstmelk. Gezondere dieren met minder stress leidt ook tot minder uitval. Door de geïntegreerde aanpak vanuit techniek, voeding, houderij en management is het mogelijk meerdere problemen gelijktijdig op te lossen. Met een proefinstallatie zal worden onderzocht of op praktijkbedrijven de ontwikkeling ook goed toepasbaar is en zo mogelijk een praktijkrijp systeem op te leveren voor geitenhouders.

Aanpak

Het beperkt voeren van lammeren is nu nog een onbekende voedingswijze. Door de samenstelling van het praktijknetwerk zal vanuit verschillende invalshoeken gekeken worden naar het ontwikkelen van een techniek waarbij het gelijktijdig voeren van lammeren wel mogelijk is. Door het inventariseren van de wensen en voorwaarden van geitenhouders te combineren met de technische mogelijkheden, is te inventariseren of er bruikbare systemen zijn te ontwikkelen. Hierbij zal ook gekeken worden naar de ervaringen bij andere diersoorten zoals varkens met brijvoer. De opgedane kennis en ervaring zal onder andere verspreid worden via artikelen in vakbladen, websites van onder andere verantwoorde Veehouderij, ervaringsonderzoeksrapport, presentaties en individuele voorlichting aan geitenhouders.