Themadag

Automatisering in weide- en voederbouw

De NVWV organiseert in samenwerking met de Vlaamse en Nederlandse partners van het Europese netwerk voor duurzame melkveehouderij EuroDairy op 9 november 2017 in Reusel (NB) een themadag over: Automatisering in weide- en voederbouw. Op deze dag is er aandacht voor de mogelijkheden van automatisering op melkveebedrijven en de impact daarvan voor de bedrijfsvoering, het graslandgebruik en de ruwvoederteelt.

Organisator De Nederlandse Vereniging voor Weide- en Voederbouw (NVWV) i.s.m. EuroDairy
Datum

wo 9 november 2016 09:30 tot 15:30

Het thema 'automatiseirng in weide- en voederbouw wordt belicht vanuit verschillende invalshoeken, met o.a. aandacht voor precisielandbouw en –bemesting, maar ook voor beweiding in combinatie met melkrobot en de verwerking van steeds meer bedrijfsgegevens. De dag wordt gevuld met onderzoeks- en praktijkervaringen, we gaan in op het waarom en de toekomstige ontwikkelingen voor de veehouder en er is ruim tijd ingepland voor discussie met de aanwezigen over hen ervaringen en visies. Na een wat bredere introductie op het thema vanuit de precisielandbouw en –bemesting bezoeken we een melkveebedrijf waar al veel aandacht is voor ‘precies’ boeren. In de middag volgt een verdiepend programma met sprekers die korte lezingen houden over onderwerpen als: opbrengstmeting en –voorspelling, (on)mogelijkheden van beweiding, de gedachten achter automatisering van het hele bedrijf en een praktische/ kritische reflectie door een melkveehouder. Daarna staat ruim tijd gereserveerd voor een discussie met de aanwezigen aan de hand van enkele uitdagende stellingen.

Programma

 • 9:30 uur - Inloop, registratie en koffie/thee
 • 10:00 uur - Korte NVWV ledenvergadering
 • 10:30 uur - Opening van themadag door dagvoorzitter: Stijn Bossin (Innovatiesteunpunt Vlaanderen)
 • 10:40 uur - Precisie landbouw en -bemesting, waarom en hoe, ervaringen uit akker- en weidebouw: Corné Kempenaar (Wageningen Plant Research/ Aeres Hogeschool)
 • 11:00 uur - Korte introductie door Frank Mijs van zijn bedrijf en toekomstvisie, gevolgd door bezoek aan het melkveebedrijf, Rond Deel 7 in Bladel.
 • 12:30 uur - Netwerklunch
 • 13:15 uur - Verdiepend programma met de volgende thema’s:
  • Grasgroeivoorspelling en opbrengstmeting: Idse Hoving (Wageningen Livestock Research)
  • Automatisering, graslandbeheer en beweiding: Marcia Stienezen (Wageningen Livestock Research)
  • Van data naar praktijkadviezen: Gerard Abbink (Groeikracht BV)
  • Totaalaanpak automatisering voor melkvee: ‘van gras tot glas’: Wilke Rijks (Lely Nederland)
  • Wat kun je er als boer nu en in de toekomst mee? Alfred Scholten (melkveehouder Winterswijk)
 • 14:30 uur - Koffiepauze
 • 14:45 uur - Inhoudelijke discussie aan de hand van enkele uitdagende stellingen o.l.v. dagvoorzitter
 • 15.30 uur - Afsluitende netwerkborrel

Aanmelden

Aanmelding voor deze dag kan tot uiterlijk 6 november uitsluitend via onze website www.nvwv.nl.
De kosten voor deelname aan deze dag, inclusief lunch, bedragen voor leden van de NVWV en van het EuroDairy netwerk € 25,-; voor studenten € 15,- en voor niet-leden € 60,-. Bij aanmelding via de website wordt u verzocht dit bedrag via Ideal of één van de andere aangegeven betalingsmethoden te voldoen.