Netwerk

Antibioticagebruik en registratie bij varkens

Dit praktijknetwerk houdt zich bezig met het ontwikkelen van een registratiesysteem voor medicijnen in de varkenshouderij.

We willen onderzoeken wat de behoeften en mogelijkheden zijn om een voorraad- en registratiesysteem voor medicijnen in de varkenshouderij te ontwikkelen, zodat de varkenshouder meer tools en inzicht heeft in het gebruik van diergeneesmiddelen op zijn eigen bedrijf. Ook moet men de mogelijkheid krijgen door middel van een rapportage direct inzicht te hebben welke dieren een bepaalde dag nog behandelingen moeten ondergaan.

Aanpak

In de kalverhouderij bestaat gebruiksvriendelijke software voor handcomputers om in de stal behandelingen digitaal vast te leggen per individueel dier. Voor varkens is dit niet geheel bruikbaar, registratie moet hier ook per groep mogelijk zijn, want niet alle varkens hebben een uniek levensnummer zoals kalveren. In de kalverhouderij is ook sprake van een intensievere samenwerking tussen de dierenartspraktijk en de veehouder. Men werkt met op maat gemaakte behandelplannen, specifiek voor een bedrijf. De dierenarts kan, mits geautoriseerd door de veehouder, via internet inzage krijgen in behandelgegevens. Het netwerk wil een inventarisatie maken van bestaande systemen voor medicijnregistratie in de veehouderij, maar wil daarnaast ook kijken hoe de humane gezondheidszorg medicijnregistratie toepast. Hiervoor zal een student van Has Kennistransfer ziekenhuizen of bejaardentehuizen bezoeken. Verder inventariseren we wat in de huidige wetgeving is vastgelegd en de bekijken we de mogelijkheden hoe men hieraan kan voldoen op een praktische en sluitende manier. Daarnaast kijken we naar de kalverhouderij en stellen we vast welke werkwijzen inspirerend kunnen werken voor varkenshouderij. We willen bezien welke behandelinformatie vastgelegd en met elkaar uitgewisseld moet worden. Daarnaast zoeken we naar een praktische manier van registreren waardoor er in de toekomst met de ontstane cijfers een betere benchmark mogelijk is. We bekijken de mogelijkheden of een dergelijk systeem ontwikkeld kan worden. We willen het systeem uittesten in een pilotproject. De bevindingen worden door gesproken en eventuele aanpassingen doorgevoerd. Hierna moet duidelijk zijn of het mogelijk is om op deze wijze een inzichtelijke, sluitende medicijnregistratie op bedrijfsniveau toe te passen zonder bezwaarlijke administratieve lasten.

Producten

Meer informatie over producten en tools >>