Blog

Anders weiden, glashelder!

Koeien in de wei, een sympathieke gedachte. Regelmatig zie ik dat vee voldoende, goed gras heeft om te grazen. Grasopname en grasaanbod is dan mooi op elkaar afgestemd. De veehouder is er druk mee, maar ‘als het loopt ‘, is het genieten. Maar er sluimert ongemak. En dat zit hem in het ‘moeten’.

Alsof meer weiden altijd beter is. Niet waar!
Te vaak lopen te grote koppels te lang op te weinig grond.
Met name op zandgronden vergroot dat de kans op nitraatuitspoeling.
Alles met mate! Dat geldt zeker voor beweiden op zandgrond.
Ik vroeg laatst een weidecoach of hij wel eens inging op het dilemma weiden en nitraatuitspoeling. Grote ogen vol onbegrip. Hoezo? Wat is daarmee dan? En of ik dan tegen beweiden was…
Welnee, weiden heeft voordelen.

In de Proeftuin Veenweide met als episch centrum Zegveld, is veel aandacht voor weiden omdat goed weiden de ammoniakemissie beperkt. Maar dat is het hem nu precies. Goed weiden op een manier die past bij het bedrijf, de bodem en zijn omgeving, inclusief de gevoeligheden die daarbij horen!

Dat betekent op zandgrond weiden zonder teveel nitraatuitspoeling. Dat betekent aandacht voor omweiden eventueel de beweidingsintensiteit beperken en minder in het najaar weiden, ook al is dat lastig.

De voordelen van weiden in het najaar voor het benutten van herfstgras zijn duidelijk. Maar de nadelige effecten op nitraatuitspoeling zijn dat ook.
Laat adviseurs deze werkelijkheid ook eens benadrukken.

Dat helpt om ook de waterkwaliteit op orde te krijgen.

Goed voor de veehouder, het dier en milieu.