Netwerk

Anders Begaafden

Graag willen we met dit netwerk een werkwijze opzetten waarmee routinematige handelingen op een eenvoudige, gestructureerde wijze kunnen worden overgebracht op zorgcliënten. Daarnaast willen we onderzoeken welke routine matige handelingen geschikt zijn om (tegen vergoeding) uit te voeren bij collega veehouders. Als dat lukt, slaan we twee vliegen in een klap; leuke klussen voor onze cliënten, en een sterkere verbinding met collega veehouders in de omgeving.

In dit netwerk willen we als zorgaanbieders samen met de reguliere veehouders uit onze regio aan de slag gaan. Met deze aanpak hopen we voor nieuw enthousiasme zorgen. We denken dat ons idee erg sympathiek gevonden wordt. Hierdoor creëren we een gunfactor waardoor ons zeker een aantal zaken gegund gaan worden.

Om te borgen dat we niet teveel in onze eigen ideeën blijven hangen zullen we een Intake dag en een kennissessie organiseren. Hierbij zullen ook juist mensen van buiten de sector mee doen. Door de inzet van studenten hebben we ook ruim voldoende arbeid beschikbaar om een goede enquête op te zetten en uit te voeren. Door de inbreng van een kennisoverdracht en een conceptontwikkelaar willen we waarborgen dat we een goede aansluiting hebben bij zowel onze zorgcliënten als bij onze klanten.

Nieuws

Producten

Meer informatie over producten en tools >>

Of google op de titel van het netwerk.