Nieuws

Analyse van KringloopWijzers op veen; er valt nog winst te halen!

Gepubliceerd op
15 juni 2015

Uit een analyse door Wageningen UR Livestock Research op basis van 100 KringloopWijzers op veengrond (2014) uit de database van PPP-Agro Advies blijkt dat de bodembenutting een veel groter effect heeft op het bodemoverschot dan de veestapelbenutting.

Wat a uit eerder onderzoek bleek, wordt nu nogmaals aangetoond, namelijk wil je een laag bodemoverschot realiseren dan is een goede gewasopbrengst noodzakelijk. Uit de database van PPP-Agro Advies zijn 100 veenbedrijven geselecteerd en geanalyseerd op de KringloopWijzer resultaten. Er zijn drie groepen gevormd, gebaseerd op mineralenoverschot. Eén groep van 20 project van de bedrijven met het laagste stikstofoverschot, een grote middengroep van 60 procent van de bedrijven en een groep van 20% procent van de bedrijven met het hoogste stikstofoverschot. Onderstaande tabel laat de resultaten van de 100 veenbedrijven uit 2014 zien.

tabel.png

Fosfaatefficiëntie opvallend

Opvallend daarbij is dat de stikstofefficiëntie bij de veestapel tussen de bedrijven weinig uiteen loopt, maar dat de fosfaatefficiëntie bij de veestapel op de bedrijven met de hoogste bedrijfsbenutting het laagste is. In kilo’s stikstof en fosfaat is het stikstof bodemoverschot op de 20 procent bedrijven met het laagste overschot 150 kilo per hectare lager en het fosfaatoverschot 36 kilo. Op bedrijfsniveau scheelt dit bij 44 hectare gemiddelde bedrijfsgrootte (44*150) 6600 kilogram stikstof, en 1936 kilogram fosfaat. Dit zijn enorme hoeveelheden. Ter vergelijking; 6600 kilogram stikstof komt overeen met ruim 24 ton KAS! De conclusie kan dan al snel zijn dat er bij goede ruwvoerteelt en bodembeheer nog veel valt te behalen op deze bedrijven!