Nieuws

Analyse KringloopWijzer levert veel informatie op

Gepubliceerd op
8 juli 2014

Verschillende adviseurs uit de mengvoer-, accountancy- en adviessector wisselen regelmatig gebruikerservaringen uit. Dit doen ze om hier zelf van te leren, maar ook op om de KringloopWijzer te verbeteren. Onlangs was de derde bijeenkomst van de gebruikersgroep KringloopWijzer, waarin ook aandacht was voor de eerste resultaten van de 600 verzamelde KringloopWijzer in de database.

Organisaties die nu al veel met de KringloopWijzer werken, voor individuele veehouders of groepen veehouders, zijn in deze gebruikersgroep vertegenwoordigd. In deze groep staat vooral het werken met de KringloopWijzer centraal. Hier worden ervaringen uitgewisseld rondom vragen als: ‘Hoe ga jij om met....?’ en ‘Waar heb je meer informatie nodig....?’.

Werken aan gewasopbrengstbepaling en gebruiksvriendelijkheid

De gebruikers zien graag een goede bepaling van de gewasopbrengst. Een uitleg omtrent de bepaling  zien ze dan ook als zeer relevant. Verder wordt aangegeven, dat een uitbreiding met meerdere gewassen binnen de KringloopWijzer voor de gebruikers zinvol is. Het overleg is ook een goed moment om samen de gebruikersvriendelijkheid van de KringloopWijzer te verbeteren. Een ander voordeel is dat er via deze  gebruikersgroep grote aantallen ingevulde KringloopWijzers worden verzameld. In de laatste bijeenkomst was er aandacht voor de door Gerjan Hilhorst en Marleen Plomp gemaakte analyse van ruim 600 KringloopWijzers. Deze gegevens zijn allemaal in één database verzameld.

1000 KringloopWijzers analyseren

De KringloopWijzers zijn aangeleverd door Agrifirm, Alfa Accountants, Arvalis, DLV Rundvee Advies, Koeien & Kansen, PPP-Agro Advies en Friesland Campina. Het is de bedoeling dat de komende nog meer KringloopWijzers aan de database worden toegevoegd. De verwachting is dat er na de zomer  van ongeveer 1000 bedrijven de resultaten binnen zijn. Het plan is om deze gegevens uitgebreid te analyseren. Deze analyse moet informatie opleveren die bijdraagt aan het realiseren van een effectieve goede kringloop op bedrijfsniveau en een goed werkbaar systeem.

Eerste resultaten kennen grote spreiding

Opvallend was de grote spreiding in de resultaten van de KringloopWijzer in de database. Dit betekent dat er nog veel te leren en te verbeteren is. Zie ook onderstaande figuur, waarin een kwadrant staat waarin het voor- en nadeel van de BEX wordt uitgezet tegen het voor- en nadeel van de BEP (bedrijfsspecifieke fosfaatnorm) over 2013. Dit resultaat is lager dan het voordeel bij de eindnorm van 2015, omdat de generieke normen dan verlaagd zijn. Het overgrote deel van de bedrijven had in 2013 een BEX voordeel. Iets minder dan de helft van de bedrijven een voordeel met de BEP. En iets minder dan eenderde van de bedrijven zowel een positieve BEX als BEP.

Eerste resultaten KringloopWijzer kennen grote spreiding

Op www.mijnkringloopwijzer.nl vindt u meer informatie over de KringloopWijzer, en ook een link om het programma te downloaden.