Nieuws

AmmoniakWijzer geeft inzicht in ammoniakreducerende maatregelen

Gepubliceerd op
22 oktober 2015

Op zoek naar passende maatregelen om ammoniak te reduceren? Voer in een paar stappen enkele bedrijfsgegevens in bij de AmmoniakWijzer, kies aansprekende maatregelen en binnen een minuut is het resultaat in ammoniakbesparing en kosteneffectiviteit af te lezen. De deelnemers uit het praktijknetwerk ‘Waarheen met ammoniak op het veen’ testen de AmmoniakWijzer in de praktijk.

In het praktijknetwerk ‘Waarheen met ammoniak op het veen’ zijn melkveehouders op zoek naar maatregelen om de ammoniakemissie te beperken. Het liefst maatregelen die niet veel kosten of, liever nog, geld opleveren. Veehouders hebben behoefte aan inzicht in de mogelijke maatregelen en de effecten ervan voor hun eigen bedrijfssituatie. Binnen het project Proeftuin Natura 2000 Overijssel is daarom door WUR Livestock Research de AmmoniakWijzer ontwikkeld. Door deze te gebruiken kunnen melkveehouders inzicht krijgen in de effecten van een aantal maatregelen op de ammoniakemissie en het inkomen. Dit helpt bij het efficiënter omgaan met stikstof, het besparen van euro’s en om voor de toekomst te beoordelen welke maatregelen de ondernemer kunnen helpen bij het creëren van ontwikkelruimte. De deelnemers van ‘Waarheen met ammoniak op veen’ kijken met de AmmoniakWijzer waar voor hen de winst ligt.

Ammoniakreducerend en financieel effect

AmmoniakWijzer
AmmoniakWijzer

Na de invoer van enkele bedrijfsgegevens, zoals het aantal koeien, melkproductie, grondsoort en beweiding is het programma klaar om berekeningen te maken. Als uitkomst wordt het effect van de maatregel op ammoniakemissie uit onder andere stal en opslag en bij uitrijden van de mest weergegeven. Daarnaast worden de effecten op enkele economische kengetallen weergegeven, zoals voerkosten, loonwerk en mestafzet. In het voorbeeld in de presentatie is te zien dat extra weidegang de totale ammoniakemissie vermindert met 20 procent. Dit komt vooral door minder emissie uit stal en opslag en bij uitrijden van mest. Het arbeidsinkomen stijgt met 4000 euro vooral door lagere loonwerkkosten.

Benadering van de werkelijkheid

In de AmmoniakWijzer kunnen een aantal uitgangspunten ingevuld worden zodat de bedrijfssituatie zoveel mogelijk aansluit bij het eigen bedrijf. De AmmoniakWijzer werkt snel door de eenvoudige invoer en het werken met veel ‘standaard’ waarden. Hierdoor zijn de resultaten een goede benadering van de werkelijkheid, maar komen nooit exact overeen met de daadwerkelijke situatie op een bedrijf.

De AmmoniakWijzer, met bijbehorende handleiding en veelgestelde vragen, is te downloaden via de website www.proeftuinnatura2000.nl. De Presentatie bij de AmmoniakWijzer beschrijft kort een aantal stappen om geïnteresseerden op gang te helpen bij het gebruik van de AmmoniakWijzer.