Netwerk

Alternatief Sleufvoetenmachine op zandgrond

Het doel van het netwerk is het ontwikkelen van een aangepast sleepslangsysteem met bemester, waardoor in het voorjaar op natte zandgrond mest met de sleepslang kan worden aangewend.

Hierbij wordt de mest in de grond gebracht en dit voldoet aan de regels die gelden voor de mestaanwending op zandgrond. We willen de voorwaarden voor de methode van aanwending duidelijk omschrijven en neerleggen bij de machinebouwer. Uiteindelijk moet er in 2012 een alternatief zijn dat in het voorjaar geen tot weinig structuurschade geeft.

Aanpak

Het netwerk bestaat uit melkveehouders in Noord Nederland. Hun bedrijven liggen op (natte) zandgronden. Een van de melkveebedrijven voert als loonwerker ook mestaanwending uit voor andere melkveebedrijven. Hij gebruikt hiervoor een sleepslang in combinatie met een sleepvoetenbemester. In het netwerk zitten ook een loonwerker en een voormalig melkveehouder (nu nog graslandgebruik) die werkt met een sleepslang. Hiermee is het mogelijk om tegen een acceptabele kostprijs op de natte voorjaarsgrond mest aan te wenden, zonder structuurschade aan te richten. Omdat de sleepvoetenbemester vanaf 2012 niet meer is toegestaan op zandgrond, zoeken de veehouders in 2010 en 2011 met de andere partijen in het netwerk naar een alternatief en wil het netwerk voorwaarden formuleren waar dit systeem aan moet voldoen. We willen daarbij werken met een systeem dat in het voorjaar weinig tot geen strcutuurschade geeft. Na aanpassing van de bestaande machine of met een nieuw ontworpen machine, willen we ervaring opdoen op de bedrijven.

Nieuws

Producten

Meer informatie over producten en tools >>