Nieuws

Al 10.000 melkveehouders hebben KringloopWijzer ingediend

Gepubliceerd op
1 mei 2017

De Centrale Database KringloopWijzer heeft afgelopen week de 10.000e KringloopWijzer mogen ontvangen. In totaal hebben zich nu bijna 16.500 melkveehouders aangemeld op www.mijnkringloopwijzer.nl. Deze veehouders hebben nog niet allemaal hun gegevens volledig ingevuld en machtigingen afgegeven. Veehouders worden opgeroepen zich aan te melden, machtigingen af te geven, ingevulde gegevens te controleren en de KringloopWijzer 2016 in te dienen.

Nog 6.000 melkveehouders moeten voor 15 mei indienen

Vanaf 1 januari 2017 zijn alle melkveehouders verplicht om de KringloopWijzer 2016 in te dienen. De afgelopen weken is veel gebruik gemaakt van de Centrale Database KringloopWijzer. Per dag zijn zo’n 300  volledig ingevulde KringloopWijzers ingediend. De komende twee weken zal het aantal flink oplopen met het oog op de einddatum 15 mei 2017 voor het afronden van het indienen van de KringloopWijzer 2016.

Centrale Database maakt invullen gemakkelijk

De Centrale Database KringloopWijzer maakt het voor veehouders gemakkelijker om de KringloopWijzer in te vullen. Gegevens die beschikbaar zijn bij RVO, de voer- en zuivelonderneming of die beschikbaar komen via kuilonderzoek, kunnen automatisch worden ingelezen. En als de KringloopWijzer volledig is ingevuld en ingediend, wordt de zuivelorganisatie hierover automatisch geïnformeerd. Veehouders blijven wel zelf verantwoordelijk voor het machtigen van deze bedrijven en het controleren van de gegevens.

Aantoonbaar verbeteren met de KringloopWijzer

Met de KringloopWijzer beschikt de veehouder over een managementinstrument om de mineralenefficiëntie op zijn bedrijf te verbeteren. Dit levert economische voordelen op. Alle ingediende KringloopWijzers worden opgeslagen in de Centrale Database KringloopWijzer, in beheer van ZuivelNL. Zij dienen, anoniem, als basis voor een collectieve rapportage, waarmee het zuivelbedrijf en de sector kunnen aantonen welke milieuprestaties zij leveren op het gebied van fosfaat, stikstof (ammoniak) en broeikasgassen. Daarom is het van belang dat alle melkveehouders hun KringloopWijzer zo nauwkeurig mogelijk invullen.

Dit is een gezamenlijk bericht van NZO, LTO Nederland, Nevedi, VLB en ZuivelNL. Zij werken gezamenlijk aan de praktijkimplementatie van de KringloopWijzer. De zuivelondernemingen hebben het indienen van de KringloopWijzer via de centrale database opgenomen in hun leveringsvoorwaarden. De Centrale Database KringloopWijzer is eigendom van ZuivelNL