Project

Afbraak maïscelwanden in de pens

De verteerbaarheid van maiscelwanden is een stuk lager dan van het zetmeel en onduidelijk is welke factoren de verteerbaarheid bepalen. Het voorgestelde onderzoek in dit project zal zich richten op vragen waarom de ene celwand wel wordt afgebroken in de pens van herkauwers en de andere niet en waarom de ene celwand sneller wordt afgebroken dan de andere.

De mate en snelheid van fermentatie in pensvloeistof zal in vitro onderzocht worden met de gasproductietechniek. Daarnaast ligt de nadruk op chemisch, anatomisch, histochemisch en structuuronderzoek, waarbij veelvuldig gebruik zal worden gemaakt van microscopisch (lichtmicroscoop, scanning- en transmissie-elektronenmicroscoop) onderzoek en andere, geavanceerde technieken om de weefsels te karakteriseren.

Het doel is na te gaan welke eigenschappen van de weefsels in de plant bepalend zijn voor de snelheid en mate waarin maïsstengelweefsel (ruwvoer) wordt afgebroken in de pens. Het gaat daarbij niet alleen om uit te maken welke weefseleigenschappen van de plant verantwoordelijk zijn voor verschillen in fermentatie-eigenschappen maar ook om een (moleculair-) biologische verklaring hiervoor te vinden.

De resultaten van dit project kunnen leiden tot snijmaïsrassen van een betere kwaliteit en met een hogere voederwaarde en dus een hogere opbrengst voor de melkveehouders.

Uitvoerende instellingen

Leerstoelgroep Diervoeding van Wageningen University, in samenwerking met Plantenwetenschappen van Wageningen University

Financiers

Productschap Zuivel en derden

Nieuws

  • (Nog) geen nieuwsberichten

Producten

  • Rapport: Relatie eigenschappen maïscelwanden en fermentatiekarakteristieken in de pens van herkauwers