Nieuws

Adviezenrenovatie en nieuwbouwplannen

Gepubliceerd op
25 oktober 2013

De deelnemers van het praktijknetwerk: 'Microvergisters in de praktijk' hebben een handige lijst met adviezen opgesteld voor ondernemers met renovatie- en nieuwbouwplannen. Hierbij is rekening gehouden met het -op termijn- plaatsen van een microvergister. De lijst bevat thema gerelateerde adviezen op het gebied van stal, mest, mestopslag en algemene tips.

Overweegt u op op korte of lange termijn mest te gaan vergisten met een microvergister dan is het verstandig hier bij renovatie of nieuwbouw rekening mee te houden.  Allereerst is het van belang hoe de stal op het erf is gesitueerd en hoe het ontwerp van de stal eruit ziet. In grote lijnen zijn de volgende punten van belang.  Start met het maken van een tekening van het bedrijf over 15 jaar. Waar liggen dan de kuilplaten en is er dan voldoende huisvesting voor het jongvee. Is onderkeldering noodzakelijk? Dit hangt af ook van de maximale bouwblokgrootte. Het kan interessant zijn om bij een te krap bouwblok te onderkelderen. Dit is een goede optie om ruimte op het bouwblok richting toekomst beschikbaar te houden. Echter, als er voldoende ruimte is op het bouwblok is opslag in een mestbassin of silo ook een goed alternatief. Neem al deze opties mee de berekening. 

Verse mest

Essentieel bij microvergisting is het gebruik van zo vers mogelijke mest. Dit vraagt om een dichte vloer met vaste schuif. Afhankelijk van het wel of niet toepassen van weidegang kan gekozen worden voor een sleuvenvloer of een helemaal dichte vloer met of zonder rubber toplaag.  Bij toepassing weidegang is het nodig om de capaciteit van de vergister af te stemmen op de hoeveelheid geproduceerde mest in de stal.  Houdt ook rekening met de afstort in het midden van de stal of aan het einde. Afhankelijk van de plaats van de vergister op het erf. Houdt de leidingen zo kort mogelijk.  Zorg ook voor een tijdelijke opslag van mest.

Mestopslag en algemene aspecten

Daarnaast zijn er nog andere aspecten om rekening mee te houden.  Overweeg bijvoorbeeld een kelderplan dat dwars op de stal staat. Ook een kelderplan in lengterichting is mogelijk, indien goed nagedacht is over de situering van de verschillende kelders, opslagcapaciteit, mixmogelijkheden en dergelijke.  Veder is het van belang dat er een goede constructieberekening gemaakt is om te voorkomen dat een kelderwand “klapt”. Daarnaast is het belangrijk dat de vergiste mest niet meteen in de kelder komt omdat er dan gasontwikkeling plaats gaat vinden. De stal moet geen “bom” worden. Kies daarom voor naopslag van digestaat in een navergister en vervolgens opslag onder de stal. Win eerst deskundig advies in bij nadenken over ontluchting van de kelder.

De hele lijst staat op de website (www.microvergisters.nl) van het project: Handige adviezen bij stalaanpassingen voor microvergisting