Nieuws

Actieve rol Ruwvoerplatform op melkveehouderijbijeenkomsten

Gepubliceerd op
5 december 2014

Deze winter is het Ruwvoerplatform begonnen met het houden van lezingen tijdens melkveehouderijbijeenkomsten. Het Platform heeft in november al meegedraaid met een programma dat was georganiseerd door Countus Advies. Het Ruwvoerplatform stelt in dit programma de volgende vraag centraal: Hoe kun je de productie van gras en maïs verbeteren voor de groeiende veestapel?

“Door als Ruwvoerplatform actief deel te nemen aan deze bijeenkomsten komt de kennis over de productie van gras en maïs direct bij de eindgebruiker terecht’’, stelt Koos Verloop van Wageningen UR. De kennisbehoefte is om dit moment groot, omdat de melkveehouderij de ambitie heeft om de melkproductie te laten groeien. Het streven is om de voerproductie op het eigen land mee te laten groeien met de voerbehoefte. Dat behoort volgens het Ruwvoerplatform, ook op de huidige hoeveelheid grond, nog steeds tot de mogelijkheden.

Veel vragen over optimaal meststoffengebruik

Bij de discussies komen veel verschillende onderwerpen naar voren. Er is enthousiasme over de boodschap dat er binnen de wettelijke kaders nog mogelijkheden zijn voor betere productie. Toch blijft er behoefte aan tips om het eiwitgehalte op peil te houden bij de huidige bemestingsruimte. Ook zijn er veel vragen over welk (kunst)mestsoort het best gebruikt kan worden en over het bemesten zonder kunstmestfosfaat.

Lezingen vanuit het Ruwvoerplatform

Voor meer informatie of vragen over de mogelijkheid een lezing te verzorgen kunt u terecht bij Koos Verloop, koos.verloop@wur.nl of info@beslisboomsnijmais.nl.