Nieuws

Aandachtspunten voor maaien eerste snede

Gepubliceerd op
2 mei 2016

Veel veehouders wachten op een goed moment om - eindelijk - de eerste snede gras te maaien. Zodra het komende week mooi weer wordt, zal er in het zuiden en midden van Nederland volop worden gemaaid. In het Noord Oosten is het nog te vroeg op veel plaatsen. Het beste moment voor maaien wordt niet alleen bepaald door het weer, maar houdt ook rekening met de kwaliteit van het gewas en met de bodem.

Houdt rekening met de volgende aandachtspunten:

 • Stuur op het RE gehalte
  Veel veehouders vinden het RE gehalte in de voorjaarskuil te laag. Het optimale RE gehalte is onder andere afhankelijk van het aandeel gras in het rantsoen. Een lichtere snede maaien gaat samen met een hoger RE gehalte. Langer wachten met maaien voor een zwaardere snede levert een lager RE gehalte. Welk RE gehalte is optimaal op uw bedrijf?  
 • Benut de gewasmassa om droge stof te produceren
  Zware snedes leveren op jaarbasis een hogere grasopbrengst op. Dit kan een reden zijn om te wachten met maaien.  
 • Zorg dat je niet te lichte snede maait, zeker wanneer de laatste bemesting nog maar pas is gegeven
  Is de bemesting laat uitgevoerd? Pas dan op met te lichte snedes om te voorkomen dat stikstof in te hoge mate als nitraat in de plant zit.
 • Vanwege lage temperaturen matige benutting van dierlijke mest voor de eerste snede
  Een groot deel van de stikstof in mest zal niet meer beschikbaar komen voor de eerste snede gras. Dit komt doordat de bodem maar langzaam is opgewarmd. De vorming van een goede tweede snede kan ertoe bijdrage dat de al gegeven dierlijke mest alsnog goed benut wordt. Bedenk daarom dat u niet alleen maait voor een goede eerste snede maar ook voor een goede start van de tweede snede.
 • Zorg voor voldoende suiker in het gras
  Zonlicht is nog beperkt geweest tot nu toe en vorming van suikers is daardoor achtergebleven. Om nog voldoende suikers in het gras te krijgen, kan het gunstig zijn ’s middags te maaien
 • Hier en daar is het land nog steeds nat
  Op nat land is het nog steeds van belang om geduld te hebben bij het maaien. Wees scherp op een te hoge bandendruk! Als volle opraapwagens een te hoge druk veroorzaken voor de bodem, dan kan het zelfs raadzaam en rendabel zijn om opraapwagens maar voor driekwart te vullen.
 • Koppel tijdig terug met de loonwerker
  Neem uw planning tijdig door met de loonwerker. Dat vergroot de mogelijkheden voor uitvoering van de werkzaamheden in de optimale periodes en op de gewenste wijze.