Nieuws

Aandachtspunten voor een veenweiden TopKuil

Gepubliceerd op
22 juni 2016

Binnen het praktijknetwerk ‘Waarheen met Ammoniak op Veen’ is er veel aandacht voor het winnen van goed ruwvoer. Samen met Wim Jaspers van het bedrijf Van Iperen hebben is er een discussieavond gehouden over de ideale Veenweiden Topkuil. Van Iperen is één van de partners van de bekende landelijke topkuilcompetitie.

Goed ruwvoer zorgt voor een goede melkproductie zonder veel externe input en minder grote verliezen in de kringloop. Alleen met goed ruwvoer kan er succesvol worden gestuurd naar een lagere ammoniak emissie op onze bedrijven in het veenweidengebied.
Een veenweiden TopKuil draait niet om de hoogste VEM-waarde of een hoog ruweiwit gehalte. De deelnemers in de groep gewas gebruiken immers weinig of geen maïs in hun rantsoenen waardoor een voorjaarkuil met meer dan 160 gram ruweiwit niet nodig is.

Graskuil met voldoende eiwit

Een veenweiden TopKuil is een graskuil met voldoende eiwit die goed benut wordt in de melkkoe. Op deze manier kan er efficiënt gemolken worden met een laag ureum gehalte zonder veel externe input van krachtvoer of bijproducten. Als aan deze voorwaarde wordt voldaan maken we stappen naar een lagere uitstoot van ammoniak.

Tips voor goede kuil

Enkele tips voor het succesvol maken van ruwvoer:

  • Probeer op het koudste moment van de dag in te kuilen, op deze manier is het risico op broei bij uitkuilen kleiner.
  • Voorkom verontreiniging in de kuil door niet te diep te maaien (> 5cm stoppel) en schoon en netjes in te kuilen.
  • Streef naar een hoog DVE gehalte t.o.v. het OEB gehalte in gras.
  • Probeer de kwaliteiten van de verschillende snedes gras met elkaar te combineren om zo een goede mix van voederwaarde en verteringssnelheid te krijgen.

Conclusie van de avond was dat het optimum van een TopKuil in het veenweidengebied ergens anders ligt dan in de rest van Nederland maar ook binnen de groep. Veel is afhankelijk van de intensiteit en of er maïs gevoerd wordt. Door goed managent en gericht sturen kan iedereen stappen maken naar een goede voerbenutting en een lage ammoniakemissie.