Nieuws

Aan de slag met ‘Nieuw Nederlands Weiden’

Gepubliceerd op
12 april 2021

Melkveehouder Benny Kasper in Dalfsen is één van de deelnemers aan het project Home Made Eiwit in Oost-Nederland. Deze ondernemer is intensief met ruim 18.000 kilogram melk per hectare en een melkproductie per koe van 10.000 kilogram melk en meer. Hij streeft ernaar om zijn productie eiwit van eigen land verder te optimaliseren door onder andere meer weidegang toe te passen.

Benny en Nathalie Kasper hebben een melkveebedrijf met ruim 100 melkkoeien en 50 stuks jongvee. Onder het bedrijf ligt zo’n 57 hectare land. “We zijn vrij intensief. Het streven om 65% eiwit van eigen land te realiseren is voor ons bedrijf lastig’’, merkt Kasper op. In 2019 en 2020 lag het percentage rond de 52 procent. Toch vindt hij het interessant om mee te doen aan dit project. ‘Wij leveren VLOG-gecertificeerde melk aan CONO-kaasmakers. Dit vraagt aanpassingen binnen zijn bedrijfsvoering en bijvoorbeeld het type krachtvoer Nog meer de waarde en het eiwit van eigen voer benutten is daarbij belangrijk. Meer weiden is een voorbeeld om daar op in te spelen. Hier ziet Kasper nog mogelijkheden tot verbetering. 

Bedrijf van Kasper
Aantal koeien 105 stuks
Jongvee 50 stuks
Grasland 53 ha
Mais 4 ha
Intensiteit >18.000

Radardiagram Kasper over 2020

Voor alle deelnemers aan het project Home Made Eiwit is een radardiagram op basis van cijfers uit de KringloopWijzer van 2020 opgesteld. Deze diagram geeft snel inzicht in de belangrijkste variabelen en knoppen die van invloed zijn op het % Eiwit van Eigen land. De belangrijkste resultaten op een rij.

Radardiagram Kaper op basis van resultaten uit de KringloopWijzer over 2020
Radardiagram Kaper op basis van resultaten uit de KringloopWijzer over 2020

Het aandeel grasland beslaat 93 procent. Dat is een zeer goede score voor een bedrijf in Oost Nederland. Het bedrijf kent relatief veel grasland, aangezien veel percelen in zijn optiek qua draagkracht niet geschikt zijn voor de teelt van mais. ‘Mais kopen we liever aan via mest-mais-constructies in de regio’, merkt hij op. Zijn graspercelen liggen in een mooi blok rondom het huis, waardoor hij makkelijk beweiding kan toepassen. Samen met zijn adviseur Bert Philipsen, WUR, heeft hij dit jaar een beweidingsplan opgesteld, waarop het bemestingsplan is afgesteld. “Wij zijn dit jaar gestart met het principe Nieuw Nederlands Weiden’’, zegt Kasper. Zijn eerste ervaringen hierover zijn meer dan positief. “De koeien zijn ingeschaard op een groter stuk met korter gras van 8-10 centimeter. Verder hebben we de mest verdund met water via sleepslangen op het perceel gebracht. Volgens mij heeft dat geleid tot een betere benutting en het komt bovendien de smakelijkheid van het gras ten goede’’, meent Kasper. Dit is nu al terug te zien in de resultaten. Hij voert nu al 1 kilogram soja minder en zijn vet en eiwit percentages in de melk zijn gestegen. Vet was 4,35% is nu 4,55%. Eiwit was 3,60% en ligt nu op 3,65%.

Vers gras aan het voerhek

Het percentage gras in het rantsoen wil Kasper de komende jaren nog verder verhogen. Vorig jaar is hij al gestart met het voeren van vers gras aan het voerhek naast het beweiden. Zo hoopt hij het herfstgras beter te benutten. Het streven is om de koeien zo’n 6 tot 8 uur dagelijks te laten beweiden. Daarbij wil hij zoveel mogelijk vers gras in plaats van ruwvoer aan het voerhek verstrekken. Dit komt niet alleen ten goede aan de eiwitbenutting, maar dat zorgt ook voor een besparing op de inkuilkosten.

Het aandeel krachtvoer was relatief hoog in 2020. Dit is volgens hem toe te schrijven aan het feit dat hij in 2020 een slechte start had met de overgang van stal naar weidegang. Een deel van dit probleem heeft hij gecompenseerd met de aankoop van extra krachtvoer om de productie weer op peil te krijgen. Voor 2021 streeft hij dus naar minder aankoop van krachtvoerproducten door vooral zich te focussen op een betere benutting van zijn eigen geteelde gras. ‘Dat moet zeker lukken. We hebben de afgelopen jaren veel grasland vernieuwd en nu beschikken over gezonde productieve graspercelen. Bovendien zijn deze percelen vochthoudend en kan ik beregenen’’, zegt hij. Alle ingrediënten zijn voor handen om de productie op dit bedrijf op peil te houden.