Nieuws

200 dagen weidegang geen probleem

Gepubliceerd op
20 oktober 2014

2014 is een bijzonder grasjaar: het groeiseizoen is waarschijnlijk zelden zo lang geweest. Het is dan ook geen probleem geweest voor de deelnemers van het Praktijknetwerk ‘Dynamisch weiden: weer of geen weer’ om 200 dagen weidegang te halen. En als het aan de meeste deelnemers ligt, komen hier nog steeds dagen en misschien nog wel weken bij.

De bodemtemperatuur bedraagt in West-Nederland momenteel ongeveer 15 graden. Dat betekent dat de grasgroei nog steeds volop doorgaat. Door de kennis en ervaring die de deelnemers de afgelopen jaren hebben opgedaan, en geholpen door de overwegend goede grasgroei, is ook de grasopname per koe bij de meeste deelnemers gestegen.

Graslandsvernieuwing

Gaat het dan allemaal vanzelf? Nou nee, dat niet. Zo mislukte de graslandvernieuwing bij Richard Korrel in eerste instantie in augustus. Ondanks de natte maand stierven de nieuw opgekomen plantjes toch weer snel af door droogte. De grond is waarschijnlijk net niet nat genoeg geweest. Nu heeft hij het in september opnieuw geprobeerd, nu met de baggerspuit en een gift drijfmest en lijkt het beter te lukken.

Nog goede graskwaliteit

Door regelmatig te maaien en schoon land aan te bieden is de graskwaliteit nog goed.
Door regelmatig te maaien en schoon land aan te bieden is de graskwaliteit nog goed.

Wat wel goed lukte vanaf september, en nu nog steeds, zijn hoge melkproducties met hoge gehaltes. Door het regelmatig blijven maaien en zo regelmatig ‘schoon’ land aan te bieden, is de kwaliteit super: een hoog ruw eiwit, een goede verteerbaarheid en een goede opname. Hierdoor kan veel bespaard worden op de aanvoer van eiwitrijk krachtvoer zoals bijvoorbeeld soja en raapzaadschroot. De opname van bijvoorbeeld 3 tot 4 kilogram drogestof uit weidegras per koe per dag kan al een besparing van 1 kilogram soja/raap per koe per dag in het rantsoen opleveren. Deze grasopname kan met 4-5 uur weidegang al gehaald worden. Kortom: ook in het najaar levert weiden financieel voordeel op ten opzichte van vervroegd opstallen.

Kostprijs berekeningen afronden

De komende tijd zal het netwerk de berekeningen van de kostprijs van de rantsoenen afronden. Binnenkort weten we dan de werkelijke verschillen tussen de bedrijven met een hoge en een lagere weidegras opname.