Nieuws

19 februari Innovatiedag 'Bodem ontmaskerd'

Gepubliceerd op
9 februari 2015

Op donderdag 19 februari wordt de 13e innovatiedag ‘Bodem ontmaskerd’ georganiseerd door CAH Vilentum, het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC), PPP-Agro Advies en Wageningen UR Livestock Research. In workshops worden de behaalde resultaten van de praktijknetwerken ‘Leverbot’, ‘Steenmeel de onderste steen boven’ en ‘Baggeren met veenbagger’ besproken.

Op deze innovatie dag zullen een aantal nieuwe geheimen van de veenweidenbodem prijsgegeven worden. In het ochtendprogramma bieden experts nieuwe inzichten rondom het management van de bodem en het bijbehorende watermanagement aan en komt bodembiodiversiteit aan bod. Na de middag zijn er drie workshopronden. In een ronde langs de velden worden diverse praktijknetwerken belicht, zo wordt er een alternatief voor bagger gepresenteerd, wordt het effect van steenmeel besproken op basis van de resultaten in het praktijknetwerk en is er aandacht voor het leven(seinde) van de leverbotslak. Daarnaast wordt in het middagprogramma een bodemprofiel besproken en komt het gebruik van herfstgras aan de orde.

Aanmelden

De dag start om 10:00 uur en wordt afgesloten rond 15:30 uur. Aan de dag zijn geen kosten verbonden, alleen een vergoeding voor de lunch van 10 euro. Opgave vooraf is gewenst, doe dit bij t.verhoeff@ppp-agro.nl onder vermelding van naam, adres, postcode, woonplaats en aantal personen.

Meer informatie

Uitnodiging: Innovatiedag 'Bodem ontmaskerd'