Nieuws

Weersomstandigheden vaak bepalende factor binnen bedrijfsvoering

Gepubliceerd op
14 juni 2021

Melkveehouder Johan Bolks in het Overijsselse Hoogenweg is sinds vorig jaar deelnemer aan het project ‘Home Made Eiwit’ in Oost Nederland. De afgelopen drie jaar waren droog wat hij terugzag in zijn resultaten. Hij hoopt in dit project te leren hoe hij op zijn relatief intensieve bedrijf meer eiwit van eigen land kan halen. ‘’Het jaar 2021 begint goed met een goede eerste snede. Dit jaar krijgen we de kuilplaten wel vol’’, merkt hij op.

Veehouder Johan Bolks heeft in maatschap met zijn vrouw Margriet  een melkveebedrijf die zij echt samen runnen.  “Ik houd me vooral bezig met het graslandbeheer en ruwvoerproductie, terwijl mijn vrouw het melken vaak voor haar rekening neemt’’, zegt Johan. Vanuit zijn melkfabriek Bel Leerdammer is hij benaderd om deel te nemen. Bolks ging direct op het aan bod in omdat hij behoefte had aan meer kennis rondom het oogsten en benutten van eiwit van eigen land. Het  afgelopen jaar lag het percentage geoogste eiwit van eigen land op zijn bedrijf rond de 50%. Dat betekende in de praktijk dat hij het nodige aan moest kopen in de vorm van mais, maar ook extra krachtvoer en bijproducten. ‘’Dit is zeker het gevolg geweest van de drie extreem droge jaren, waardoor we minder ruwvoer hebben kunnen oogsten van ons land’’, merkt Bolks op. Door deel te nemen aan het project denkt hij nieuwe kennis en adviezen op te doen die bijdragen aan het benutten van meer eiwit van eigen land, waardoor hij minder eiwit hoeft aan te kopen.  

Bedrijf van Bolks
Aantal koeien 60 stuks
Jongvee 30 stuks
Grasland 30 ha
Mais 6 ha (mais via akkerbouwer)
Intensiteit >18.000

Radardiagram Johan Bolks

Voor alle deelnemers aan het project is uit de KringloopWijzer van 2020 een radardiagram opgemaakt. Deze diagram geeft snel inzicht in de belangrijkste variabelen en knoppen die van invloed zijn op het % Eiwit van Eigen Land.

Radardiagram van Johan Bolks op basis van de resultaten uit de KringloopWijzer 2020
Radardiagram van Johan Bolks op basis van de resultaten uit de KringloopWijzer 2020

Wat opvalt aan deze radardiagram is het % grasland en het % vers gras. Op deze onderdelen scoort dit bedrijf relatief laag. Hier wil hij dan ook de komende tijd aan werken. Samen met zijn adviseur Bert Philipsen, werkzaam bij Wageningen University & Research,  heeft hij een plan opgesteld om dit te realiseren. Hierbij ligt de focus op hoe krijgen we meer vers gras in de koe. Johan Bolks past al jaren roterend standweiden toe. “Ben dit jaar gestart met het vergroten van de oppervlakte van het aan te bieden gras. We hebben het platform vergroot op basis van de ervaringen van de afgelopen drie jaar. Door de droogte was het moeilijk om de koeien voldoende gras aan te bieden, ondanks dat we volop beregenden. Dit jaar beschikken we over meer dan voldoende gras, waardoor ik overweeg om het platform weer te verkleinen. Zo zie je maar weer dat elk gemaakt plan aangepast kan of moet worden afhankelijk van de omstandigheden’’, zegt hij. 

Meer uren in de wei

Daarnaast probeert hij de koeien zoveel mogelijk droge stof uit het gras te laten opnemen. Dit doet hij door zijn dieren meer uren naar buiten te sturen en minder bij te voeren in de stal en meer gras aan te bieden in de wei.. ‘’Het is relatief een kleine aanpassing, maar levert een paar uur weidegang extra per dag op’’, zegt Bolks. Onder normale omstandigheden lopen ze nu tussen 6.00 en 16.00 uur buiten.  Met deze weersomstandigheden; zon en op tijd een goede bui loopt het dit jaar een stuk beter dan afgelopen jaren. Bolks is dan ook meer dan tevreden op dit moment. De kuilplaat ligt al halfvol en er staat voldoende vers gras in de wei. De regeninstallatie staat nog in de schuur en hij hoeft nauwelijks extra voer aan te kopen. Dit moet volgend jaar terug te zien zijn in de resultaten van zijn radardiagram.