Project

Managen op vruchtbaarheid en lactatiepersistentie

Vruchtbaarheid van melkvee is met 30% één van de belangrijkste redenen van afvoer van koeien. Voor een groot deel heeft het op tijd drachtig worden te maken met droogstandsmanagement en het afkalven met de daarbij aanwezige negatieve energiebalans en metabole stress..

In dit project worden deze factoren onderzocht evenals de rol van de pens en nutriëntenopname in de vruchtbaarheid. Ook wordt gekeken naar de invloed van de piekproductie en productiepersistentie op vruchtbaarheid en de invloed van weidegang op dit kenmerk. Het project is een onderdeel van het programma ‘Levensduur Melkvee’.

Aanpak

Om de onderzoeksvragen van verschillende deelprojecten te beantwoorden wordt gebruik gemaakt van recente literatuur en bestaande datasets.

Recente literatuur

  • Peer-reviewed wetenschappelijke artikelen in tijdschriften
  • PhD theses
  • Peer-reviewed boeken

Bestaande datasets

  • Database Dairy Campus, met gegevens van dieren in en buiten experimenten
  • Database beweidingsonderzoek (Amazing Grazing)
  • Overige onderzoeksdata uit samenwerkingsverbanden met andere (wetenschappelijke) instituten

Verwachte resultaten

De resultaten worden beschreven in een openbaar Nederlandstalig rapport van Wageningen Livestock Research. Daarin worden de verschillende deelvragen nader uitgewerkt op basis van de beschikbare literatuur en bestaande datasets met informatie over melkkoeien, voeding, gezondheidsstatus en vruchtbaarheid. De resultaten van het onderzoek worden onder de aandacht gebracht op de website van Wageningen University & Research en op Verantwoorde Veehouderij.

Achtergrondinformatie

Metabolic adaptation during early lactation: key to cow health, longevity and a sustainable dairy production chain Knegsel, A.T.M. van; Hammon, H.M.; Bernabucci, U.; Bertoni, G.; Bruckmaier, R.M.; Goselink, R.M.A.; Gross, J.J.; Kuhla, B.; Metges, C.C.; Parmentier, H.K.; Trevisi, E.; Tröscher, A.; Vuuren, A.M. van (2014)