Project

Centraal Veevoeder Bureau

Het Centraal Veevoeder Bureau (CVB) zorgt voor wetenschappelijke onderbouwde voederwaarden en behoeftenormen voor de veehouderij. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Wageningen Livestock Research en gefinancierd door het diervoederbedrijfsleven. Door de omvang van de werkzaamheden voor ruwvoeders draagt vanaf 2018 ZuivelNL ook financieel bij.

Veehouders zijn opgegroeid met de tabellenboeken van CVB. Informatie over de samenstelling, verteerbaarheid en voederwaarde van mengvoergrondstoffen, vochtrijke diervoeders en ruwvoeders is in deze tabellen opgenomen. Ook behoeftenormen voor verschillende soorten landbouwhuisdieren zijn hierin beschreven.

CVB referentie

De voederwaarden en behoeftenormen van CVB zijn een referentie voor diervoederbedrijfsleven, voorlichters, veehouders, onderwijs en onderzoek. De CVB-Veevoedertabel, het Tabellenboek Veevoeding en een aantal CVB documentatierapporten zijn te vinden op de CVB website. De Veevoedertabel en het Tabellenboek worden regelmatig aangevuld en vernieuwd. Via nieuwsberichten en de vakpers blijft u daarvan eenvoudig op de hoogte en de laatste stand van zaken is altijd inzichtelijk op de CVB website.

Initiatiefnemers

De Federatie Nederlandse Diervoederketen (FND) financiert dit project. FND is een samenwerkingsverband van alle branche organisaties in de Nederlandse diervoederketen. Deze organisatie heeft een aantal taken, die vóór 2015 door het Productschap Diervoeder werden uitgevoerd, overgenomen. Vanaf 2018 draagt ZuivelNL ook financieel bij aan dit project.

Nieuws

Producten