Nieuws

Wat is de juiste bemestingstechniek op bouwland?

Gepubliceerd op
26 januari 2023

Dierlijke drijfmest bevat 3-8 kg stikstof per m3, afhankelijk van diersoort en voerrantsoen. Bij de huidige hoge kunstmestprijzen is het extra interessant deze stikstof optimaal te benutten, door de mest zo emissiearm mogelijk toe te dienen. Mechanisatie-expert Herman Krebbers van Bemest op z’n Best legt uit met welke bemestingstechniek je het beste resultaat op bouwland behaalt.

Betere N-benutting, minder NH3-emissie

“Voor bouwland zijn er meerdere wettelijk toegestane technieken beschikbaar. Grondsoort en gewasstand zijn belangrijke factoren bij de keuze”, geeft Herman aan. “Maar ook technische
aspecten zoals trekkracht, brandstofverbruik, bodembelasting en capaciteit zijn van belang.” Volgens wettelijke voorschriften geldt dat je mest op bouwland via een gesloten systeem op of in de grond dient aan te brengen en direct in dezelfde werkgang moet onderwerken. Er mag dan geen mest aan het oppervlak meer zichtbaar zijn. Op beteelde grond mag je de mest in sleufjes van 5 cm breed
aanbrengen, op niet beteelde grond geldt dat ook en moeten de sleufjes bovendien minimaal 5 cm diep zijn.

Best passende techniek

Herman benadrukt: “Maar wat wettelijk mág betekent nog niet dat je hiermee het beste resultaat behaalt. In het algemeen geldt dat de benutting van de mineralen uit drijfmest toeneemt en de ammoniakemissie afneemt, als je het uitrijden nauwkeurig uitvoert met de best passende techniek.”

Op niet beteelde grond mogen de sleufjes van de sleufkouter maximaal 5 cm breed en moeten ze minimaal 5 cm diep zijn.
Op niet beteelde grond mogen de sleufjes van de sleufkouter maximaal 5 cm breed en moeten ze minimaal 5 cm diep zijn.

Machines en technieken

Voor de bemesting van bouwgrond zijn verschillende machines en technieken beschikbaar met voor- en nadelen. “Denk aan een mestinjecteur, een schijvencultivator-injecteur, een schijvenegbemester een sleepvoet- of sleufkouterbemester, de brede sleepvoettechniek of precisiebemesting”, somt Herman op. “Kies het systeem dat het best past bij de grondsoort, het jaargetijde en de omstandigheden.”

In deze whitepaper gaat Herman dieper in op bovengenoemde bemestingstechnieken en machines én geeft hij aan welke transporttechniek het beste past bij verschillende situaties.

Download hier de Whitepaper “Bemestingstechniek op bouwland”.

Meer weten?

Wil je meer weten over optimale bemesting met méér gewasopbrengst en minder ammoniakemissie? Kom dan naar een van onze demo’s. Hou de website in de gaten voor nieuwe data of meld je aan voor de nieuwsbrief via innovatiemestaanwending@wur.nl