Nieuws

Hulp bij het realiseren van innovatief plan

Gepubliceerd op
10 april 2014

Veehouders die deelnemen aan het project Het Nieuwe Veehouden lopen vaak tegen belemmeringen aan om hun duurzaam en innovatief concept te realiseren. Zij lopen aan tegen financiering, vergunning, techniek of markttoegang. Een mogelijkmaker radar kan hen hierbij helpen.

Dit kan komen omdat het concept op verschillende terreinen niet concreet genoeg is. Indien dat wel het geval is, beschikt de ondernemer vaak niet over het juist netwerk. Deze is vaak te eenzijdig en heeft onvoldoende invloed op het bestaande regime binnen de landbouw.

Om het netwerk sterker te maken is voor de deelnemende veehouders in kaart gebracht welke mogelijkmakers al in het netwerk rond de ondernemer zitten en op welke deelterreinen zij actief zijn.

mogelijkmaker.png
Deze mogelijkmakers (getallen) zijn in een soort radarbeeld geplaatst, ingedeeld in de vier deelterreinen (kwadranten) en ingedeeld in de afstand tot de veehouder (cirkels). Waarbij in de binnenste cirkel de mogelijkmakers staan die uit eigen beweging op het bedrijf komen. In de middelste cirkel staan de mogelijkmakers die de ondernemer kent en rechtstreeks zelf kan benaderen. In de buitenste cirkel staan de mogelijkmakers die niet direct door de ondernemer gekend worden en te benaderen zijn, wel via via.

Als alle mogelijkmakers in het radarbeeld zijn gezet dan geeft dit een duidelijk overzicht of het netwerk voldoende afwisselend en invloedrijk is. Als je op een dood punt zit kun je zien of er versterking met nieuwe mogelijkmakers gewenst is, op welke deelterreinen en of daar rechtstreeks of via derden in voorzien kan worden.

Om innovatieve duurzame concepten te realiseren heb je als veehouder een heterogeen netwerk nodig, waarin ook mensen actief zijn die je zelf niet rechtstreeks kunt benaderen. Om de mogelijkmakers te interesseren voor je concept moet je ervoor zorgen dat het concept concreet en aantrekkelijk genoeg is.