Netwerk

Netwerk Boer, Bodem & Ondernemerschap

Dit netwerk wil meer aandacht besteden aan de bodem, met daarbij ook veel aandacht voor economie.

Aanleiding hiervoor is een bijeenkomst op De Marke in juni 2009. Toen werd de link gelegd tussen "voldoen aan de fosfaatnormen?" en "duurzaam bodembeheer". Het kwartje viel dat duurzaam bodembeheer ook op korte termijn positief van invloed kan zijn op de opbrengst. Hier willen we meer inzicht in krijgen. Het doel van ons netwerk is om te komen tot nieuwe idee├źn voor optimalisatie van het bodemmanagement. We vinden het belangrijk om te letten op zowel arbeid en investeringen als op een duurzame en oogstzekere opbrengst. We willen een nieuwe vertaling maken van bodemkundige kennis naar het bedrijfsmanagement, en daarmee van duurzaam bodembeheer een economische activiteit op het melkveebedrijf maken.

Aanpak

Het netwerk bestaat uit melkveehouders, met daarnaast de Melkvee Academie, het NMI, een veevoer/krachtvoercooperatie en een onderwijsinstelling. We willen het doel realiseren door te werken aan de inpassing van maatregelen voor duurzaam bodembeheer op onze bedrijven, en de resultaten uit te dragen naar anderen. Dat doen we doen door maatregelen van duurzaam bodembeheer te screenen op hun economische voor- en nadelen. Hiervoor gaan we met elkaar in gesprek en nodigen we deskundigen uit om ons hierbij te ondersteunen. Elk onderdeel wordt afgesloten met vuistregels over het betreffende thema.

Nieuws

Producten

Meer informatie over producten en tools >>