Thema's

Tien uitgewerkte thema's die nuttig zijn voor de verbetering van de ruwvoerteelt.

Op de meeste melkveebedrijven is nog veel terrein te winnen als het gaat om ruwvoerproductie. Men noemt het ook wel ‘het verborgen kapitaal’ omdat deze verbetering voor het oprapen ligt. Maar niet iedere melkveehouder ziet dit. Alleen als er voldoende aandacht is voor dit kapitaal heeft de melkveehouder er voordeel van. De tien tips op deze pagina kunnen melkveehouders, loonwerkers en adviseurs helpen om meer inzicht en kennis te krijgen en de ruwvoerproductie te verbeteren.

Top 10 praktische aandachtspunten voor betere ruwvoerteelt:

  1. Bekalken - bekalk de bodem voor een goede PH
  2. Mestsamenstelling - analyseer de drijfmest en weet hoeveel stikstof en fosfaat u geeft
  3. Organisch stof - verbeter hierdoor het organisch stof gehalte - voeg geen drijfmest toe na de teelt van gras
  4. Kalibemesting - zorg voor een aanvullende kalibemesting bij hoge maïsopbrengsten
  5. Mestverdeling - bemest percelen op maat: houdt rekening met beperkende factoren
  6. Rassenkeuze - kies voor een ras dat past bij uw bedrijfsvoering en perceelskenmerken
  7. Groenbemester - pas een groenbemester toe voor een betere structuur, ontwatering en organische stof balans
  8. Gewasbescherming - ken uw percelen en pas gewasbescherming op maat toe
  9. Bodembemesting - zorg voor een goede bewerking van de bouwvoor
  10. Oosten - haksel de maïs niet te vroeg, maar laat de maïs goed afrijpen voor een optimale voederwaarde