Partners

Het Ruwvoerplatform dat opgericht is om een efficiënte en duurzame ruwvoerteelt te ondersteunen door gerichte kennisuitwisseling is vernieuwd. Dit vernieuwde platform bestaat uit Eurofins Agro, PPP- Agro Advies, CUMELA Nederland, Countus en Wageningen UR. Het platform verspreidt kennis over de teelt van ruwvoer in samenwerking met de projecten Koeien & Kansen, Bodembeheer en duurzame teelt van maïs en het nieuwe project Ruwvoer en Bodem.