Over ons_Ruwvoerplatform

Over ons

Het ruwvoerplatform richt zich op de verbetering van ruwvoerproductie in de melkveehouderij. Als platform brengen we onze kennis op een objectieve manier naar buiten zodat melkveehouders, loonwerkers en adviseurs hier hun voordeel mee kunnen doen. Tevens willen wij een zo compleet mogelijk overzicht bieden van al het nieuws over ruwvoer.

Wat is ruwvoer?

Op een melkveebedrijf wordt melkvee gevoerd met voer van eigen land, dit heet ruwvoer. De belangrijkste gewassen van ruwvoer zijn gras en maïs, maar er zijn ook alternatieven zoals graanproducten en voederbieten. Geëxperimenteerd wordt met soja en vezelhennep. Ruwvoer wordt na de oogst opgeslagen in kuilen, dit zijn zorgvuldig aangelegde hopen voer waar het geoogste materiaal onder zeil gaat. Gras wordt voor een deel natuurlijk ook opgenomen in de wei. Daarnaast wordt vee gevoerd met krachtvoer dat wordt aangekocht om het rantsoen compleet te maken.  Goed en voldoende ruwvoer is erg belangrijk om kosten van krachtvoer te beperken en om efficiënt om te gaan met grondstoffen.  

Het verborgen kapitaal

Op veel melkveehouderijen valt behoorlijk wat te verbeteren op het gebied van ruwvoerproductie. Men noemt het wel eens ‘het verborgen kapitaal’ omdat het een verbetering is die voor het oprapen ligt. Maar dan moet je het wel zien liggen! Een melkveehouder benut dit kapitaal pas als er voldoende aandacht voor is. Die aandacht was in het verleden vaak beperkt. Krachtvoer was goedkoop en dus zag een boer geen noodzaak de ruwvoerproductie te verbeteren. 

Kringloop

Inmiddels is het krachtvoer duurder geworden en is ruwvoerproductie belangrijker geworden. Mede vanwege de kringloop op melkveehouderijen. De mest die koeien produceren wordt voor een groot gedeelte op het eigen land uitgereden. Als de ruwvoerproductie op de juiste manier functioneert dan wordt de mest goed opgenomen en komen meststoffen grotendeels via de plant weer terug in de bek van de koe. Op die manier is er een gezonde kringloop, geen overschot aan mest en genoeg ruwvoer voor het vee. De beesten goed voeren en gezond houden betekent namelijk een goede melkproductie.

Melkveehouderijbedrijven zijn open productiesystemen, ze staan in contact met de omgeving. Ruwvoerproductie en weiden van vee gebeurt gewoon buiten. Een goede ruwvoerproductie helpt om verliezen naar het milieu te beperken. Dit is vaak een kwestie van inspelen op de natuur met al zijn grilligheden. Hoe beter dit lukt, hoe minder noodzaak er is voor bijsturen door regelgeving. 

Waarom ruwvoerproductie?

Ruwvoerproductie is dus belangrijk, maar veel veehouders zijn een beetje verleerd om het ruwvoerproces goed in de vingers te krijgen. De aandacht en het inzicht moet groeien en worden omgezet in acties. Veel nuttige kennis komt nog niet op de goede manier bij de eindgebruiker. de bedrijfsadviseur, de melkveehouder of de loonwerker die een rol speelt bij de uitvoering van de ruwvoerteelt. Daarom moeten zij meer worden voorzien van duidelijke en bruikbare kennis. Daar richt het ruwvoerplatform zich op. We proberen melkveehouders van informatie te voorzien die nuttig en interessant is.