Loonbedrijven die drijfmest in de rij toepassen

De kaart geeft inzicht in het regionale aanbod van rijenbemesting. Veehouders kunnen hier veel voordeel mee behalen. Meststoffen worden beter benut, zodat er een beter gewas groeit met de beschikbare meststoffen. De informatie die verstrekt is door de loonwerkbedrijven over de techniek waarmee rijenbemesting wordt toegepast, komt in beeld door te klikken op de ‘vindplekken’ op de kaart. Loonwerkers kunnen zich nog steeds aanmelden via het contactformulier.