Nieuws

Voorkom structuurschade

Gepubliceerd op
24 februari 2020

Na het extreem natte weekend blijft het verstandig om nog te wachten met het uitrijden van mest om structuurschade te voorkomen. Het neerslagkaartje laat zien dat op 23 februari op veel plekken in Nederland meer dan 20 mm neerslag viel, met uitschieters van meer dan 40 mm op een dag. In lager gelegen gebieden traden sloten buiten hun oevers en is het duidelijk dat je met het uitrijden van drijfmest nog even geduld moet hebben.

Overzicht neerslag 23 februari 2020 (Bron: KNMI)
Overzicht neerslag 23 februari 2020 (Bron: KNMI)

Ondanks de hoge T-som is het op veel plekken verstandig om nog even te wachten met het uitrijden van de mest. Door de enorme hoeveelheid neerslag de afgelopen maand is de bodem op veel plekken in Nederland erg nat. Gemiddeld is er deze maand 118 millimeter neerslag gevallen, terwijl dit gemiddelde normaal ligt op 58 millimeter. Op grasland kan bij te vroeg uitrijden rijschade optreden wat later in het groeiseizoen kan leiden tot opbrengstderving of meer kosten voor inzaai. Ook op bouwland is het goed om nog te wachten met mest uitrijden. Wacht totdat dat de bodem droog en stevig genoeg is. Uitrijden onder natte omstandigheden veroorzaakt een verdichting van de bodem die kan leiden tot een lagere gewasopbrengst. Storende lagen laten het vocht minder goed door, wat later in het groeiseizoen en tijdens de oogst tot vochtproblemen kan leiden.

Toedieningsmethode

Wanneer de bodem net droog genoeg is kan schade aan de bodemstructuur worden voorkomen door het gebruik van lichte machines. Mest toedienen met sleepslangen zal leiden tot minder bodembeschadiging dan wanneer zoden-bemesten met een zware mesttank wordt toegepast. En wanneer sleepslangen niet beschikbaar zijn, kan de inzet van machines met grote en brede banden een uitkomst zijn. Vaak maakt de loonwerker al gebruik van machines met grote banden en kan hiermee structuurschade aan de bodem zoveel mogelijk worden voorkomen.