Nieuws

Video: Wees scherp op methaan

Gepubliceerd op
13 april 2022

Op de meeste melkveebedrijven wordt 35 tot 50 procent van de broeikasgasemissie veroorzaakt door methaan uit pensfermentatie. Om CO2 uitstoot te beperken is het daarom belangrijk dat de dieren voer krijgen met lage emissiewaarden (EF) voor methaan.

Aart Evers, werkzaam bij Wageningen University & Research, legt in deze video uit waar je als veehouder op kunt letten om de uitstoot van broeikasgassen zo veel mogelijk te beperken.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

    Over de KringloopWijzer

    De KringloopWijzer geeft de melkveehouder inzicht in zijn milieu- en klimaatprestaties op zijn bedrijf, waardoor hij/zij nog beter kan sturen op de benutting van mineralen. De rekenregels van deze tool zijn wetenschappelijk onderbouwd en de ontwikkeling ervan wordt gefinancierd door het ministerie van LNV en ZuivelNL. Het beheer van de Centrale Database van de KringloopWijzer ligt bij ZuivelNL